Seborga – en liten stad med stort miljöengagemang

Seborga är en liten kommun i regionen Ligurien som ligger i nordvästra Italien precis vid franska gränsen. Ligurien, liksom många andra italienska regioner, kämpar med en rad svåra frågor kring avfallshantering och långa transporter. Men det finns också solskenshistorier, som i fallet med Seborga. Den lilla kommun med 320 invånare har sedan 2013 ställt om sin avfallshantering och redan 2015 lyckades man återvinna så mycket som 72 % av sitt organiska avfall. Det var fyra gånger så mycket som året dessförinnan och den positiva utvecklingen ser ut att hålla i sig.

Omställning till hållbart system

Genom att installera en Big Hanna T120 och satsa på lokal kompostering valde Seborga att ta sitt miljöengemang på fullt allvar och påbörja en omställning av hela sin avfallshantering. Startskottet gick 2013 och relativt snart hade man lyckats med målet att själva ta hand om allt sitt organiska avfall och därmed slippa alla de kostnader man tidigare hade för transporter och deponi. Istället får man nu sänkta renhållningskostnader samt en värdefull restprodukt som används i kommunens gemensamma grönområden.

Big Hanna tar hand om 70%

Avfallet från 187 hushåll samt 14 övriga fastigheter samlas numera in och komposteras på plats. Kommunens genomsnittliga avfallsmängd ligger på 1200 kg per månad med en riktig topp under juli månad med ca 3000 kg. Sammanlagt tar man hand om ungefär 70 % av kommunens organiska avfall i Big Hanna medan övriga 30 % istället har valt att ta hand om och kompostera sitt avfall i det egna hushållet. Vare sig man väljer egen regi eller gemensam insamling är kompostering numera obligatorisk i kommunen.

Organic waste per month during 2016:
2016
ORGANISKT AVFALL
January
    898.90 kg
 
February
    744,10 kg
 
March
    825,61 kg
 
April
    792,84 kg
 
May
 1.089,00 kg
 
June
 1.617,46 kg
 
July
 3.009,86 kg
 
August
 1.627,37 kg
 
September
 1.182,20 kg
 
October
    952,15 kg
 
November
    888,90 kg
 
December
 1.092,80 kg
 
 
 
 
Total
14.721,19 kg
 

Pionjärer i Ligurien

Enrico Ilariuzzi är borgmästare i Seborga och mycket nöjd med resultatet av omställningen.

– Vi gjorde en noggrann kalkyl och arbetsplan under några år som ledde till att vi både har kunnat sänka våra totala avfallskostnader och därmed också avgifterna för sophanteringen. Dessutom har vi uppnått viktiga resultat i fråga om återvinning och hållbarhet.

Som borgmästarens biträdande sekreterare har Lara Ficarra följt projektet på nära håll. Hon har bland annat ansvarat för att följa upp kvalitetskontroller och har enbart gott att säga om kvaliteten på projektet och den kompost som produceras.
– Vi är på rätt väg. Seborga är hittills den första kommunen i Ligurien som har infört lokal kompostering av det egna avfallet och att genomföra omställningen med hjälp av en Big Hanna T120 har gett oss utmärkta resultat.
Tyvärr ser hon att nedskärningarna på regional och nationell nivå lett till brist på bidrag och andra incitament för dem som vill investera i ny avfallshantering. Men nedskärningarna har också lett till en ny syn och optimering av resurserna. I takt med att ekonomin stärks i Italien och övriga Europa tror hon att fler kommer att kunna prioritera de här frågorna.

De positiva resultaten i Seborga har nu även lett fram till att man inom kort inför en ny och differentierad prissättning i kommunen. Något som blir ytterligare ett positivt steg i en hållbar och miljövänlig avfallshantering för invånarna i kommunen.

Läs bloggen på italienska

Läs mer om Achab Group: www.achabgroup.it

Läs mer om Big Hanna kompostmaskiner: www.bighanna.com

Lokal kompostering en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning för regionen Puglia

Puglia är en region längst ner i sydöstra Italien. Här har man under åren 2007-2013 haft ett nationellt och regionalt finansierat program för att de olika kommunerna ska kunna efterleva de mål som finns för återvinning av organiskt avfall. En del av finansieringen rör uppgradering och modernisering av avfallsanläggningar och över 15 kommuner har hittills ansökt om finansiering för att bygga anläggningar för lokal kompostering.
 

Achab Srl står för installationen

Fram till och med januari 2017 har sju av kommunerna fått sina anläggningar färdigställda. Det är Achab Srl, samarbetspartner och distributör till Big Hanna som står för konstruktionen. De ansvarar för att bygga installationsplatsen med fundament och väderskydd, installera elektroniken och bygga förvaringsmodulerna för den färdiga komposten. De levererar och installerar också komposteringsmaskinen och Biofiltret från Big Hanna samt står för information om och implementering av insamling och kompostering.

Optimal lösning

Lokal uppsamling och kompostering i en gemensam komposteringsmaskin har visat sig vara den optimala lösningen för de här små kommunerna med en befolkning från 800 upp till 12 000 invånare. Många av dem ligger avlägset med långt till närmaste deponi. Komposteringsmaskinerna gör det nu möjligt för dessa samhällen att på ett miljövänligt och hållbart sätt själva ta hand om allt sitt organiska avfall.

 

Säker och luktfri process

Kompostmaskinen har installerats i kombination med en större inkastbehållare som har en skruvtransportör för enkel inmatning. Den större behållaren är utrustad med vågutrustning för att kommunerna ska kunna kontrollera hur mycket matavfall som komposteras. Via internetuppkoppling får man ständig information om hur den naturliga nedbrytningsprocessen fortgår och de enda utsläpp som sker är vattenånga och koldioxid. Tack vara det effektiva biofiltret är processen helt luktfri. Komposteringsmaskinen roterar ett varv varje timma för att syresätta materialet och genom att tillsätta sågspån minskar vätskan vilket leder till att nedbrytningen underlättas. Efter ungefär 90 dagar har avfallet reducerats med 80-85 % och brutits ned till kompost som matas ut i änden av maskinen. Komposten får sedan mogna i trälådor för att stabiliseras och bli ett fullvärdigt jordförbättringsmedel. En del av kompostmängden får hämtas gratis av invånarna medan resten sprids i kommunala parker och planteringar.

Sänker kostnaderna

Framgångsrika projekt finns hittills i kommunerna Anzano di Puglia, Sant’Agata di Puglia, Panni, Ugento, Miggiano, Montesano Salentino och Lizzanello . Samtliga kommuner har finansierats av regionen Puglia. Syftet är att avsevärt minska kostnaderna för hanteringen av det organiska avfall som fram till omställningen utgjorde hela 50 % av den totala avfallskostnaden.

Varje anläggning kan ta emot 130 ton organiskt avfall per år som tidigare fick transporteras och hanteras centralt. Omställningen till lokal kompostering är ett steg för regionen att minska sin totala miljöpåverkan, skapa ett kretslopp och börja tillämpa principerna för en cirkulär ekonomi.

Läs mer om Big Hanna och Achab Group: www.achabgroup.it

Läs mer om Big Hanna kompostmaskiner: www.bighanna.com

Pin It on Pinterest