Hotel Tigaiga på Teneriffa och Big Hanna komposten har presenterats av ’Buenos Días Canarias’

 

Hotel Tigaiga på Teneriffa presenterar sin Big Hanna kompost på ’Buenas Días Canarias’. 

Se inslaget: https://youtu.be/xx31tljWCm0?t=43m19s

Läs mer om Hotel Tigaiga och deras hållbarhetsarbete:  https://blog.tigaiga.com/en/2019/07/13/tigaiga-fostering-sustainable-change/

Our establishment has a self-composting machine that transforms 50% of all organic waste generated by the hotel into compost, which is subsequently used to nourish 5,000 square meters of gardens. It is the first and only hotel in the Canary Islands to have this technology. The installation and commissioning of this self-composting machine has also been the result of an agreement reached with the City Council of Puerto de la Cruz and the waste management company Valoriza. The mentioned machine, BigHanna technology from Sweden, processes about 40 kilos per day, approximately 1,200 kilos per month, and the complete cycle of processing the waste into compost lasts about three weeks. It is a completely natural process that does not carry any external additives, but is based on the fermentation of the products itself.

Hotel Tigaiga - fostering sustainable change

För mer information kontakta vår distributör – Berca Brand

Vår kompostmaskin är nu installerad i en av de största guldgruvorna i världen, Tasiast Gold mine, som drivs av Kinross.

Nu lägger vi till ytterligare ett land som har en Big Hanna på vår lista, Mauritanien (nordvästra Afrika) där vår distributör Berca Brand installerat två maskiner tidigare i år i Tasiast guldgruva. Gruvan ligger 300 km norr om Nouakchott, där nu två Big Hanna finns i drift och komposterar allt matavfall. Slutresultatet, komposten, kommer att skänkas till de tre byarna runt gruvan för att användas som jordförbättringsmedel deras odlingar. Detta ett fantastiskt projekt för att återföra det organiska materialet och hjälpa vår moder jord att återhämta sig. Vår kompost optimerar jordens funktion och återställer utarmade jordar.

”Tasiast Gold mine” sträcker sig över ett mycket stort område, och i baslägret finns två kök. Ett kallas ”Senior Mess” och det andra ”Junior Mess”. I båda köken produceras mat för de mer än 3000 arbetare som är verksamma i de olika delarna av gruvan. I det här fallet var utmaningen var att hitta en bra logistik för att direkt från köket enkelt kunna lägga matavfallet i Big Hanna komposterna. Innan matavfallet läggs i komposterna används en avfallskvarn och avvattnare för att minska mängden matavfall både i volym och vikt genom att pressa ut vätskan i materialet. En WMS har en kapacitet om 300kg/timme. Var och en av Big Hanna komposterna har en kapacitet på 170 kg matavfall per dag. Genom att kombinera avfallskvarnen med komposterna var det möjligt att öka kapaciteten med ca 50%.

På grund av den tuffa miljön i området; sand, åskväder samt temperaturer över 40ºC har båda maskinerna installerats i var sin 40 fots container. För Kinross är det en optimal lösning att ha komposterna i anslutning till köken i containrar. För att göra det bekvämare för personalen så har båda containrarna utrustats med luftkonditionering (vilket inte behövs för Big Hanna komposten). Big Hanna komposten har nu installerats i 37 länder och därmed i nästan varje klimatsituation, allt från arktiska till subtropiska områden.

Big Hanna har i Sverige använts för att kompostera matavfall på plats i mer än 20 år. Möjligheten att kompost på plats för kök av denna storlek är fortfarande en helt ny erfarenhet i Mauretanien. Vår distributör kommer att snart åka tillbaka mycket för att ge en ytterligare utbildning i kompostering samt även göra några tester med den kompost som redan har producerats.

För mer information om Big Hanna i Mauretanien, kontakta vår spanska distributör Berca Brand – www.berca.es

Pin It on Pinterest