God Helg!

<a href=http://www.wwf.se/foretagsgava target="_blank"><img alt='Vårt företag är WWF Vänföretag 2017' src=http://www.wwf.se/source.php?id=1683509 border="0" /></a>

Vi stödjer Världsnaturfonden WWFs viktiga miljö- och naturvårdsarbete, såväl här i Sverige som i andra delar av världen.

Big Hanna är nu redo att flyga med Svenska Försvaret

BIG HANNA, FMV, SWEDISH ARMED FORCES, SWEDEN OR ABROAD

Big Hanna är nu redo att följa med Försvarsmakten på internationella uppdrag vilket innebär att vi är o.k. med temperaturer från -46ºC till +49ºC, 3-100% luftfuktighet, snö, stormar, sand, damm, skyfall och det där är bara specifikationerna för klimatet.

Klimatspecifikationerna löstes genom att installera Big Hanna i en container ombyggd av OMP srl så det var enkelt för oss. Att få plats med en modell T240 med tillräckligt utrymme över för att personal skall kunna mata maskinen och röra sig inne i containern var inte lika enkelt. Efter lite justeringar lyckades vi även få in en kärlvändare som underlättar inmatningen och ett biofilter som tar bort lukten! Som ni kan se på bilderna finns det ingen plats för svensk fika i den här containern.

Containern med Big Hanna är en del av ett avfallshanterings-system som består av en förbränningsanläggning, utrustning för farligt avfall och en återvinningsstation. Systemet är levererat till Försvarets Materielverk FMV, en civil myndighet som ser till att Försvarsmakten har rätt och fungerande material och tjänster för att kunna utföra sitt uppdrag. Systemet kommer i huvudsak att användas av Försvarsmakten på internationella uppdrag och kommer att finnas i den primära campen för att användas av alla enheter som är stationerade där. Syftet med systemet är att en camp skall bli självbärande på avfallsområdet. All utrusning är monterad i containrar för att underlätta förflyttning av hela systemet. Försvarsmaktens utlandsuppdrag är i huvudsak fredsbevarande styrkor och de får med den här lösningen ett system för avfall som väsentligt kommer att reducera deras miljöpåverkan.

Möjligheten att enkelt och säkert kunna transportera systemet var en stor fråga i upphandlingsprocessen. På 24 timmar måste systemet kunna vara helt klart för transport som kan ske på väg, järnväg, båt eller flyg. Har vi erfarenhet av vägtransport i 8000 km varav 1000 km i terräng? Ja, med installationer i mer än 35 länder så var den frågan lätt att besvara. Men vi har aldrig flugit med Big Hanna. En datasimulering löste det problemet, lyckligtvis skulle maskinen inte flyga själv utan bara transporteras av ett flygplan. Förstärkningar av maskinen behövdes för att klara g-krafterna, cylindern måste säkras med spännband, så nu kan den flyga säkert.

Militärtjänstgöring är inget nytt för vår Big Hanna. Försvarsmakten använde våra kompostmaskiner i Camp Victoria i Kosovo under konflikten på Balkan, det finns en Big Hanna på en UNMIS camp i Södra Sudan och det finns fler exempel men generellt så håller man en låg profil inom militären och det pratas inte mycket om deras komposter. Undantaget är New Zealand Defence Force, Devonport Naval Base som lät ett tv-bolag göra ett långt reportage om deras Big Hanna. Vi hoppas att vi kommer att få se ett liknande reportage om den här maskinen installerad någonstans i världen i Försvarsmaktens tjänst.
Se klippet från Nya Zealand:

Pin It on Pinterest