”Framgångssagan med BERCA BRAND och kommunen El-Boalo, Madrid.”

Vår distributör i Spanien – BERCA BRAND har en artikel i ”Equipanmiento y servicios Municipales No 187, 2019” https://www.eysmunicipales.es/revista/archivo/primer-trimestre-2019

Varsågoda – Fritt översatt!! ?

Hållbara lösningar för den kommunala hanteringen av organiskt avfall.

Kommunen El Boalo-Cerceda-Mataelpino, som ligger bara 50 km från Madrid och vid foten av bergen som utgör Sierra del Guadarramas nationalpark, har länge varit känd för sin innovativa politik och då i synnerhet i fråga om avfallshantering. Kommunen är ett tydligt exempel där hållbarhet och innovation har en framträdande plats i politiken.

I juli 2016 beslutade kommunen El Boalo, med Blanca Ruiz som chef över Miljöavdelningen och Avfallshanteringen att vända den kommunala avfallspolitiken och började kommunaliseringen av insamling av avfall som dittills skötts av ett företag, för att ta kontroll över avfallshanteringen med kommunala medel och ett tydligt ekosocialt engagemang. Därför lanserades strategin ”Zero Waste”, som mottagit priset ”National Culture Viva Awards” (den XXVII upplagan), där man belönas för bästa platsen för sitt förslag om cirkulär ekonomi och ”Zero Waste”

Denna strategi innehåller olika förslag som syftar till att undvika att avfall genereras som inte kan hanteras direkt i kommunen, och förslag för att på olika sätt att behandla avfall inom kommunen. Man använder till exempel Guadarrameñas-getter för att behandla trädgårdsavfall som kommunen producerar och ”avicomposteros” vilket är höns som ansvarar för behandling av 4 000 kg bioavfall från skolor varje år. Dessa strategier syftar också till att användas som utbildning inom avfall och miljö.

Men även om sådana mer originella idéer har gjort El Boalo strategin berömd, är de inte de enda som utvecklats av den här kommunen på drygt 7.500 invånare. Initiativet som styrs av Javier de los Nietos har en lång historia och djupare filosofi baserat på fyra grundläggande pelare, ”Zero Waste”, ”Cirkulär ekonomi”, miljöutbildning och agroekologi.

För att nå målen har man nu mer än 250 familjekomposter, återvinningscentraler med möjlighet att lämna kompost, insamling, återvinning av utrustning och verktyg och arbetar också på nya projekt som insamling av inhemska oljor för produktion av biodiesel, vilket har lett till vinst i november med VIII CONAMA-priset (National Environmental Congress) för hållbarheten för små och medelstora kommuner, och de har dessutom förklarats vara första ”Zero Waste Municipality of Madrid” av ”Zero Waste Europe”.

Vid detta tillfälle utmärker man sig igen med ett annat banbrytande initiativ, uppstart av den första automatiska komposteringsinstallationen av CAM genom BIG HANNA-tekniken som gör det möjligt att kompostera fastighetsnära på ett automatiskt, snabbt sätt, kontrollerat och utan extern interaktion, utan lukt, insekter, fåglar och andra olägenheter som traditionella system har.

BIG HANNA-tekniken, av svenskt ursprung och distribuerad i Spanien av BERCABRAND, har utvecklats sedan 1991 och har för närvarande över 1 000 installationer över hela världen och gör det möjligt att tillämpa den mest avancerade tekniken på något så naturligt som kompostering av bioavfall. Den biologiska processen utvecklas inuti maskinen kontinuerligt och kontrollerat, vilket gör att man kan utveckla den termofila, mesofila och mognadsfasen inuti kompostmaskinen. Denna process kan variera mellan 6 och 10 veckor, vilket garanterar att komposten kan användas säkert, utan lukt och patogener. Under denna tid reduceras det organiska avfall till 90% av volymen.

BIG HANNA komposteringsmaskiner arbetar nästan helt automatiskt utan att kräva mycket insats av personal. Maskinen kan övervakas via internet och man har möjlighet till åtkomst till pekskärmen från ett kontrollcenter eller till och med från en smartphone eller en surfplatta, som mottar larm orsakade till följd av ett fel i processen, samt möjliggör omprogrammering på avstånd av tiden för luftning och rotation, vilket kontrollerar processen.

Pekskärmen visar temperaturer och inställningarna för programmeringen, väljer man att registrera vikt redovisas det som matats in och det som matats ut. Skärmen visar också eventuella alarm och strömförbrukningen. Loggfilerna kan laddas ner till ett USB-minne, ett minneskort eller via internet.

Tack vare möjligheten att koppla upp sig via internet, processens automatisering (låg arbetskraftskostnad) och låg energikonsumtion är driftskostnaderna för denna installation mycket låga.

BERCA BRAND föreslår en ny modell för behandling av biologiskt avfall i kommunerna genom att decentralisera behandlingen genom en strategisk fördelning av anläggningar på ett territorium, vilket förhindrar onödig transport av den största, och även tyngsta fraktionen i avfallet. Dess syfte är att få behandlingen av biologiskt avfall nära där det produceras.

Här bidrar BERCA BRAND och BIG HANNA mycket till tillämpningen av strategier för cirkulär ekonomi och med tanke på att kommunerna behöver nå de ovannämnda 2020-målen, bidrar till en verklig förändring i linje med dessa mål.

För mer information kontakta vår distributör i Spanien: www.berca.es

Pin It on Pinterest