God Helg!

Happy Holidays!

Bounes Feste!

Joyeuses Fêtes!

¡Felicies Fiestas!

God Helg!

Vi lägger till nya verktyg i Big Hannas verktygslåda

Vi tror på att göra det enkelt för våra användare att göra kompost av hög kvalité som Big Hanna är välkänd för. Förutom temperatursensorer i den biologiska processen är det nu möjligt att övervaka fukthalt inuti massan i cylindern och luftfuktighet + CO2 i luften från komposten. De nya parametrarna kommer att göra det enklare för våra användare att kontrollera att materialet har rätt fuktighet och att den biologiska processen har tillräckligt med syre. Dessa parametrar loggas självklart och loggfilerna kan laddas ned vid maskinen och via fjärranslutning.

Fakta:

CO2 sensor

CO2-sensorn (tillval) mäter CO2-halten i luften som kommer från komposten. Vid aerob kompostering gäller att; ju mer syre som är tillgängligt, desto mer producerad koldioxid (CO2), desto mindre metan (CH4) och desto mer fullständig är nedbrytningen. När den biologiska aktiviteten fortskrider, sjunker syrehalten och CO2-koncentrationen ökar. 

Fuktsensorer

Det finns fuktsensorer (tillval) för att mäta fukt i massan inuti cylindern och i luften från cylindern.

Sensorn som mäter fukt i massan inuti cylindern mäter vattenhalt (VWC). Enkelt uttryckt ger detta ett värde av ca. 0% om sensorn är i luften och ca. 100% om den är i saltvatten eftersom den beräknar konduktivitet. Rekommenderat värde är 40-70%.

Sensorn som mäter luftfuktighet i luftflödet från komposten mäter relativ fuktighet (rH). Relativ luftfuktighet beror på lufttrycket och temperaturen.

För mer information kontakta oss eller våra distributörer – www.bighanna.com

Pin It on Pinterest