Den första komposten glömmer man inte

big-banna-composter-torrioni

I Torrioni, en kommun med 530 invånare i provinsen Avellino, Italien, produceras förutom det berömda vinet Greco di Tufo DOCG (kontrollerad och garanterad ursprungsbeteckning), från och med idag också en utmärkt kompost.

Det är resultatet av kompostering med ”Big Hanna komposten”, modell T120, som varit i drift i flera månader, för kompostering av insamlat matavfall från hushållen (från ca 100 medborgare) samt hemkompostering (för de återstående medborgarna) där man i växthus och trädgårdar förvandlat sitt organiska avfall till kompost i sina familjekomposter.

Detta är en verklig vändpunkt för den lilla kommunen som på så sätt skulle kunna minska sina kostnader för insamling, transport och behandling av det organiska avfallet.

Ackrediteringar och samarbeten

Kommunen har ansökt om registrering i MiPaaf-registret (Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies) som producent av blandad kompost (jordförbättringsmedel).

Dessutom kommer kommunen inom kort att inleda ett samarbete med” Istituto Agrario Vetrone”, en lokal jordbrukshögskola i Benevento, som kommer använda en del av komposten i skolans växthus och odlingsbäddar för agronomisk studie och analys.

Siffrorna från juli 2020

Sammanfattningsvis är detta siffrorna för projektet som startades i juli 2020:

  • 2 500 kg organiskt avfall har komposterats i Big Hanna komposten
  • 600 kg kompost som är certifierad i ett av MiPaaf ackrediterat laboratorium

Kommunledningen, med borgmästare Oliviero i spetsen, har varit mycket beslutsamma i att identifiera och sedan anta hållbara och innovativa lösningar för att genomföra kompostering på kommunal nivå.

I slutändan har alla medborgares aktiva deltagande i projektet varit ett föredömligt exempel för andra samhällen.

 

För att läsa nyheten på italienska IL PRIMO COMPOST NON SI SCORDA MAI

För mer information om Big Hanna www.bighanna.com

För mer information om denna och andra installationer i Italien kontakta Achab Group Srl www.compostkmzero.it

Spanskt hotell – ‘sluter kretsloppet’ med kompostering

År 2020 installerades en Big Hanna kompost T120 på Hotell Cala Jóncols www.calajoncols.com som ligger i National parken Cab de Creuz, Katalonien, i nordvästra delen av Spanien. Ett litet hotell på en idyllisk plats med fokus på hållbarhet. Läs mer om installationen i den här artikeln https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2021/02/01/grup-cala-joncols-roses-residu/1086524.html publicerad i ”Diari de Girona” (dock skriven på katalanska). Nedan har vi översatt artikeln till svenska:

Gruppen Cala Jóncols de Roses, först med Zero Waste i Girona-regionen

Bolaget har drivit ett ledningssystem för att ”sluta cirkeln” och satsa på hållbarhet.

Cala Jóncols de Roses-gruppen, som har ett hotell, en restaurang, en vingård och två dykcenter, har främjat ett innovativt avfallshanteringssystem med spjutspetsteknik i syfte att ”sluta cirkeln” och bli i den första etableringen av detta slag med Zero Waste i Girona-regionen och en av de första i Katalonien. För flera år sedan började denna anläggning, som ligger i hjärtat av National parken Cap de Creus, att genomföra åtgärder för att minimera avfallet. Med det nya systemet nås återvinning av praktiskt taget allt avfall som genereras, samt bidrar till att främja hållbarhet genom den så kallade cirkulära ekonomin.

För att gå vidare i denna linje planerar gruppen att installera solpaneler för att producera el för egen förbrukning och möjliggöra laddningsstationer för elfordon.

Dessutom planerar man att bygga en vingård för att göra sitt eget vin på ett ekologiskt sätt och en kvarn för att göra oljan av sina egna olivträd. De två konstruktionerna, som beräknas vara i drift nästa år, kommer att vara ”helt integrerade” i miljön och bli de första av dessa egenskaper i kommunen.

Företaget har också installerat en toppmodern kompost som gör det möjligt att kompostera det avfall som genereras i restaurangen, både av animaliskt och vegetabiliskt ursprung, och omvandla det till gödningsmedel för vingården, fruktträdgården och trädgården. Det är en naturlig process med en mycket låg elförbrukning – lägre än en mikrovågsugn. Komposten, som tillverkas av ett svenskt företag, har kapacitet att hantera upp till 26 ton organiskt avfall per år och undviker dålig lukt tack vare sitt omvända trycksystem.

När det gäller plast komprimeras pappers- och kartongförpackningar och glaset smulas sönder för att minska volymen, underlätta återvinning och minimera transporten och minska CO2-fotavtrycket.

Å andra sidan vidtog gruppen för några år sedan åtgärder för att minska vattenförbrukningen och göra det bästa av den. I den meningen kommer vattnet som konsumeras från en brunn och renas av osmos. Dessutom har plastflaskor för vatten tagits bort och ersatts med återanvändbara glasflaskor. Det använder också enskilda matsalar för vattnet som det erbjuder att ta bort till sina kunder.

De uppskattar att med detta system sparas mer än 2 000 plastbehållare varje säsong. Med dessa åtgärder minskas dessutom utsläppen av koldioxid från vatten- och containrarna till noll.

När det gäller städning har de också tagit bort alla kemikalier och använder hydrolyserat vatten. Det är ett effektivt system för att ta bort bakterier och virus och steriliserar även coronavirusytor. Tvätten tvättas med ozon, vilket sparar 30% vatten och 50% tvättmedel.

Dessutom har företaget i flera år haft ett eget reningsverk för att filtrera och desinficera avloppsvattnet och de kan därmed återanvända det för bevattning av fruktträdgården och trädgården. Installationen gör det möjligt att återvinna cirka 40 kubikmeter dagligen. Under de senaste tio åren har trädgården bevattnats med hotellets vatten när avloppsvattnet har behandlats. Gräsmattan har ersatts av en klädselanläggning, lippia, vilket minskar vattenförbrukningen med 90%; jorden förbereddes på ett sådant sätt att det inte fanns något behov av att applicera konstgjorda gödningsmedel och inhemska växter, såsom agapanthus och caura, användes, som integreras perfekt i viken. 

De har också introducerat en flock lamm som på ett naturligt och hållbart sätt bidrar till att rensa undervegetationen.

 

Ett teamprojekt

Gruppens ledare uppger att ”det har blivit viktigt att minska avfallet i hotellsektorn om man vill vara ett ansvarsfullt företag”. ”Vi har motiverat och involverat våra team i denna process mot nollavfall och vi vill också öka medvetenheten bland våra kunder”, tillägger de.

För att göra detta kommer de att installera affischer i olika delar av anläggningen där avfallshanteringsprocessen kommer att förklaras. En siffra kommer också att skapas för att säkerställa att systemet fungerar väl.

 

Ett familjeföretag

Cala Jóncols-koncernen är ett familjeföretag. Hotellet, som har 30 rum, öppnade 1955, bredvid ett gammalt fiskskydd som fortfarande finns bevarat i området. drivs av familjen Gómez-Fernández.

Företaget har haft en vingård sedan 2015 (den minsta i Katalonien med en yta på mindre än en hektar), som föddes för att återställa den röda hagtornet, en sort som är infödd till Empordà och norra Katalonien. Projektet kompletteras av två dykcenter belägna: ett i Cala Jóncols och det andra i fiskehamnen Roses.

Diardi de Giorna

https://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2021/02/01/grup-cala-joncols-roses-residu/1086524.html

För mer information om Big Hanna komposten www.bighanna.com

Förr mer information om våra Big Hanna installationer i Spanien  www.berca.es

Pin It on Pinterest