big-banna-composter-torrioni

I Torrioni, en kommun med 530 invånare i provinsen Avellino, Italien, produceras förutom det berömda vinet Greco di Tufo DOCG (kontrollerad och garanterad ursprungsbeteckning), från och med idag också en utmärkt kompost.

Det är resultatet av kompostering med ”Big Hanna komposten”, modell T120, som varit i drift i flera månader, för kompostering av insamlat matavfall från hushållen (från ca 100 medborgare) samt hemkompostering (för de återstående medborgarna) där man i växthus och trädgårdar förvandlat sitt organiska avfall till kompost i sina familjekomposter.

Detta är en verklig vändpunkt för den lilla kommunen som på så sätt skulle kunna minska sina kostnader för insamling, transport och behandling av det organiska avfallet.

Ackrediteringar och samarbeten

Kommunen har ansökt om registrering i MiPaaf-registret (Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies) som producent av blandad kompost (jordförbättringsmedel).

Dessutom kommer kommunen inom kort att inleda ett samarbete med” Istituto Agrario Vetrone”, en lokal jordbrukshögskola i Benevento, som kommer använda en del av komposten i skolans växthus och odlingsbäddar för agronomisk studie och analys.

Siffrorna från juli 2020

Sammanfattningsvis är detta siffrorna för projektet som startades i juli 2020:

  • 2 500 kg organiskt avfall har komposterats i Big Hanna komposten
  • 600 kg kompost som är certifierad i ett av MiPaaf ackrediterat laboratorium

Kommunledningen, med borgmästare Oliviero i spetsen, har varit mycket beslutsamma i att identifiera och sedan anta hållbara och innovativa lösningar för att genomföra kompostering på kommunal nivå.

I slutändan har alla medborgares aktiva deltagande i projektet varit ett föredömligt exempel för andra samhällen.

 

För att läsa nyheten på italienska IL PRIMO COMPOST NON SI SCORDA MAI

För mer information om Big Hanna www.bighanna.com

För mer information om denna och andra installationer i Italien kontakta Achab Group Srl www.compostkmzero.it

Pin It on Pinterest

Share This