Hållbar sophantering på skotska höglandet

2010 installerade Glenmore Lodge en Big Hanna T120. Nu har det gått sex år och vi gör ett återbesök för att se hur Big Hanna mår och vad personalen tycker om de nya rutinerna. Hur har allt fungerat och var det lika enkelt att kompostera som vi påstod?

Glenmore Lodge är Skottlands nationella träningscenter för utomhussporter. Anläggningen ligger i Cairngorms nationalpark på skotska höglandet ca 65 km sydost om staden Inverness. Här kan både privatpersoner och instruktörer ta del av en hel rad kvalificerade kurser och träningsmöjligheter, bland andra bergsklättring, skidåkning, mountainbike, kajakpaddling och forsränning. Glenmore Lodge har varit verksam i 60 år och har fått stor uppskattning internationellt för sina fantastiska utomhusaktiviteter och makalösa omgivningar. I Cairngorms nationalpark finns fler än 55 berg med en höjd på 900 meter eller mer och fler floder och sjöar än du kan räkna. Mitt i all denna naturprakt ligger Glenmore Lodge med en uppsjö av möjligheter alldeles inpå knutarna.

 

 


Inspirerades av naturen

Utöver kurser och aktiviteter erbjuder Glenmore Lodge också mat och boende, konferens- och mötesrum, en klättervägg, gym samt en restaurant med bar som serverar mat sju dagar i veckan 50 veckor om året. Varje år tar anläggningen emot ca 45 000 besökare, något som ger upphov till en hel del sopor. Det känns inte alltför långsökt att det var den vackra naturen som inspirerade ledningen på Glenmore Lodge till att förändra sin sophantering. Förändringen påbörjades i december 2008 när Bob Kinnear blev ny chef och framförde målet att Glenmore Lodge skulle bli avfallsneutralt. Ett av de viktigaste stegen på vägen var att se över matsvinnet och matavfallet.

En lång process

Det blev miljökoordinator Kirsty Murfitt som tog sig an uppgiften att leta efter olika lösningar. Hon inledde processen med att genomföra en två veckor lång översyn där allt matavfall från köket och matsalen vägdes. De anställda var till en början väldigt skeptiska till hela proceduren, men deras inställning svängde ganska snabbt berättar Kirsty Murfitt.

– Under de här två veckorna blev det så uppenbart för oss hur mycket mat vi faktiskt slängde. Varje dag kasserades 30 kilo på grund av att vi tillagade för stora mängder, att gästerna tog till sig mer än de orkade äta och att råvarorna hann bli dåliga. Insikten gjorde att vi ändrade flera vanor kring tillagning och inköp men den gav oss också en vilja att återvinna avfallet på ett bra sätt.

Så gör vi

Nästa steg för Kirsty blev att undersöka vilka kompostmaskiner som fanns på marknaden och utvärdera hur de fungerade. En rad olika besök och en drygt årslång process ledde fram till beslutet att köpa en Big Hanna T120. Fram tills nu hade Glenmore Lodge slängt alla sina sopor osorterade i sex soptunnor på 1200 liter vardera. Soporna hämtades och lades i deponier i regionen. På skotska höglandet har man ännu inte kommit lika långt som resten av Storbritannien när det gäller återvinning. Stora mängder sopor deponeras dessvärre fortfarande, något som stärkte Kirsty i sin beslutsamhet att skapa ett nytt system. Hon hoppades att samtliga anställda skulle hålla med.

– När vi började visste ingen av oss någonting om hur kompostering fungerade och vi oroade oss över flera saker: skulle det blir tidsödande och krångligt att sopsortera, skulle det lukta illa från maskinen, skulle hanteringen locka dit råttor eller andra skadedjur..?

Big Hanna anländer

Big Hanna kommer med lastbil till Glenmore Lodge i november 2010, men på grund av dåligt väder och stora mängder snö skjuter man fram uppstarten till januari. Till att börja med är det en liten grupp som använder maskinen och allt avfall sorteras i köket. Det tar lite tid att tänka om och en hel del frågor uppstår kring form och storlek på avfallet minns Kirsty och skrattar.

– Om du slänger ett helt kålhuvud eller delar av en limpa så bryts det inte ner och komposteras, det lärde vi oss snabbt! Dessutom var det viktigt att hålla nere vattenmängden och få en stabil och hög temperatur.

Gruppen fick tydliga anvisningar och började försiktigt med små mängder avfall och rikligt med sågspån. De fick också väldigt bra information via displayen.

– Hela proceduren var faktiskt väldigt enkel, och så snart vi fick upp den rätta temperaturen gick maskinen som en klocka.

Sedan dess har Big Hanna fungerat klockrent tycker hon. Frånsett ett trasigt hjulfäste som de lagade på egen hand har komposten fungerat med ett minimum av skötsel. En och annan säkring är allt som har bytts ut.


Slut med deponering

Numera hamnar inga sopor från Glenmore Lodge i deponier utan allt sorteras och återvinns på olika sätt. Matavfallet går till 100 % ner i Hanna och sedan reglerna kring köttavfall ändrades kan även det komposteras. Köket installerade en kvarn som maler resterna och leder bort allt vatten vilket har sänkt vikten och gett en effektiv nedbrytningsprocess.

Sedan Glenmore Lodge påbörjade sitt arbete med att sortera och återvinna har mängde avfall sjunkit dramatiskt. I november 2009 slängdes 221 kilo/vecka varav 74 kilo bestod av köttavfall. Sex månader senare hade mängden avfall sjunkit till 184 kilo/vecka medan köttavfallet var oförändrat. Sedan dess har ett målmedvetet arbete reducerat avfallet successivt och sedan man lyckats minska vattenmängden minskade även vikten radikalt. Numera slängs bara 55 kilo avfall i Big Hanna varje vecka, materialet reduceras med mellan 85-90 % vilket i runda tal ger 30 kilo kompostjord i månaden. Mängden kompost är perfekt tycker Kirsty, det är precis lagom mycket för att användas runt anläggningen. Enligt brittisk lag räknas kompost som avfall och får därmed inte lämna området.

– Komposten är av jättefin kvalitet och vi sprider ut den på gräsytor och i rabatter. Jag kan däremot inte säga att växtligheten frodas på grund av detta, men här uppe på höglandet är det å andra sidan inget som växer vidare bra.

– Avfallshanteringen har blivit så enkel nu när vi kan slänga allt komposterbart i Big Hanna. Det är renare runt platsen där vi slänger avfallet och väldigt skönt att slippa de sex soptunnorna. Dessutom är kostnaderna lägre eftersom vi slipper tömning. Vi ligger också helt i linje med de nya lagarna kring sopsortering och återvinning av matavfall.

 

En hållbar framtid

Att börja kompostera sitt avfall har varit en värdefull erfarenhet på många sätt tycker hon. Kanske inte en lönsam investering, men definitivt en hållbar investering för miljön. Det har också lett till att Glenmore Lodge rent generellt försöker återvinna så mycket som möjligt, också äldre möbler och madrasser eller andra prylar som kan återanvändas av någon annan.
Än så länge är det ovanligt med kompostering i Skottland och det finns bara ett fåtal maskiner i regionen. Genom åren har Glenmore Lodge därför fått ta emot en strid ström av nyfikna besökare som velat ta del av deras erfarenheter. De är alla varmt välkomna säger Kirsty.
– Får man bara se Big Hanna och prata med oss som använder den så får man en ny inställning till systemet. Många tror nog att det är tidsödande och komplicerat att använda maskinen och har inte funderat vidare på att kompostera, men kommer man hit och ser hur allt fungerar blir bilden en helt annan.
 


Läs mer on Glenmore Lodge här:https://www.glenmorelodge.org.uk
Läs mer om Big Hanna och våra olika modeller här:http://www.bighanna.com

Lokal kompostering en succé i Casalbuono

I  september 2016 invigdes ännu en Big Hanna i Italien. Denna gång i Casalbuono, en liten stad  i provinsen Salerno som ligger i landets sydvästra del. Vår italienska samarbetspartner Achab Group skötte som vanligt installationen och närvarade vid invigningen som hölls av bland andra stadens borgmästare.

Organiskt avfall orsakade problem

Casalbuono är med sina 1230 invånare en liten stad. Läget ute på landsbygden gör att man inte har någon lokal deponi utan har tvingats transportera sitt organiska avfall långa sträckor till den närmaste avfallsanläggningen i regionen. För att komma till rätta med höga kostnader och den negativa miljöpåverkan av alla transporter fattade den lokala förvaltningen ett ganska okonventionellt beslut. Man antog en lag om lokal kompostering och fick sedan stadens invånare att skriva på ett avtal om lokal sortering och uppsamling av allt organiskt avfall.

Stark lokal förankring

Man inledde en omfattande lokal kampanj för att skapa förståelse för projektet och fördelarna med det nya systemet. En viktig del i kampanjen var att utbilda invånarna om vad kompostering innebär och hur man sorterar avfallet på rätt sätt. Kommunledningen anordnade workshops och kurser i den lokal grundskolan och gav alla invånare en rejäl grundkurs i konsten att kompostera avfall. Därefter ingick man avtalet med stadens invånare. Förändringen gav snabba resultat och stadens transportkostnader för organiskt avfall är numera nere på noll. Dessutom har lagen om kompostering lett till att stadens invånare får 10 % rabatt på avfallsskatten.

 

Uppskattar innovativa lösningar 

Casalbuono investerade i en Big Hanna T240, utrustad med ett effektivt biofilter som minskar de lukter som uppstår under nedbrytningsprocessen. Maskinen kan ta emot mellan 400-1200 kilo i veckan vilket innebär att den kan ta hand om stadens totala mängd avfall under samma period. Avfallet sorteras i hushållen och hämtas sedan upp av den lokala sophanteringen.

– Det har varit en lång process, men genom stor beslutsamhet lyckades vi slutligen förverkliga det här projektet säger Attilio Romano, borgmästare i Casalbuono. Det här nya systemet med lokal kompostering innebär fördelar för såväl ekonomin som vår närmiljö. Små samhällen som vårt kan inte bära höga kostnader för avfallshantering och dessutom välkomnar vi verkligen nya och innovativa lösningar som leder till ett hållbart system.
Hushållens organiska avfall kommer hädanefter att brytas ner till näringsrik jord och återanvändas i stadens gemensamma parker och rabatter.

 

Casalbuono är den andra staden i regionen som inför lokal kompostering, Cuccaro Vetere som ligger ungefär sex mil västerut införde systemet för sina 580 invånare för flera år sedan.

Installationen i Casalbuono genomfördes av vår samarbetspartner Achab Group.

Läs mer om dem här: www.achabgroup.it

Läs mer om  Big Hanna och våra olika komposteringsmodeller här: www.bighanna.com

Pin It on Pinterest