Lokal kompostering en succé i Casalbuono

I  september 2016 invigdes ännu en Big Hanna i Italien. Denna gång i Casalbuono, en liten stad  i provinsen Salerno som ligger i landets sydvästra del. Vår italienska samarbetspartner Achab Group skötte som vanligt installationen och närvarade vid invigningen som hölls av bland andra stadens borgmästare.

Organiskt avfall orsakade problem

Casalbuono är med sina 1230 invånare en liten stad. Läget ute på landsbygden gör att man inte har någon lokal deponi utan har tvingats transportera sitt organiska avfall långa sträckor till den närmaste avfallsanläggningen i regionen. För att komma till rätta med höga kostnader och den negativa miljöpåverkan av alla transporter fattade den lokala förvaltningen ett ganska okonventionellt beslut. Man antog en lag om lokal kompostering och fick sedan stadens invånare att skriva på ett avtal om lokal sortering och uppsamling av allt organiskt avfall.

Stark lokal förankring

Man inledde en omfattande lokal kampanj för att skapa förståelse för projektet och fördelarna med det nya systemet. En viktig del i kampanjen var att utbilda invånarna om vad kompostering innebär och hur man sorterar avfallet på rätt sätt. Kommunledningen anordnade workshops och kurser i den lokal grundskolan och gav alla invånare en rejäl grundkurs i konsten att kompostera avfall. Därefter ingick man avtalet med stadens invånare. Förändringen gav snabba resultat och stadens transportkostnader för organiskt avfall är numera nere på noll. Dessutom har lagen om kompostering lett till att stadens invånare får 10 % rabatt på avfallsskatten.

 

Uppskattar innovativa lösningar 

Casalbuono investerade i en Big Hanna T240, utrustad med ett effektivt biofilter som minskar de lukter som uppstår under nedbrytningsprocessen. Maskinen kan ta emot mellan 400-1200 kilo i veckan vilket innebär att den kan ta hand om stadens totala mängd avfall under samma period. Avfallet sorteras i hushållen och hämtas sedan upp av den lokala sophanteringen.

– Det har varit en lång process, men genom stor beslutsamhet lyckades vi slutligen förverkliga det här projektet säger Attilio Romano, borgmästare i Casalbuono. Det här nya systemet med lokal kompostering innebär fördelar för såväl ekonomin som vår närmiljö. Små samhällen som vårt kan inte bära höga kostnader för avfallshantering och dessutom välkomnar vi verkligen nya och innovativa lösningar som leder till ett hållbart system.
Hushållens organiska avfall kommer hädanefter att brytas ner till näringsrik jord och återanvändas i stadens gemensamma parker och rabatter.

 

Casalbuono är den andra staden i regionen som inför lokal kompostering, Cuccaro Vetere som ligger ungefär sex mil västerut införde systemet för sina 580 invånare för flera år sedan.

Installationen i Casalbuono genomfördes av vår samarbetspartner Achab Group.

Läs mer om dem här: www.achabgroup.it

Läs mer om  Big Hanna och våra olika komposteringsmodeller här: www.bighanna.com

Pin It on Pinterest