Hotellet har komposterat sitt matavfall med Big Hanna sedan 2006

I 14 år har Big Hanna komposten modell T480 varit installerad hos Kelly’s Resort Hotel & Spa i Co Wexford på Irland. Matavfallet sorteras ut i köket och kärlen med matavfall tas till komposten. En kärllyft tömmer matavfallet i inkastbehållaren där det finfördelas och avvattnas innan det matas in i komposten. Komposten faller ut automatiskt i kärlet som är placerat under utkaströret.

För mer information www.bighanna.com

Pin It on Pinterest