Big Hanna komposterar i samklang med naturen

Vi har sett en förändring i hur människor ser på mat, åtminstone här i Sverige. För 10-15 år sedan kunde någon säga: ”Du kan inte kompostera maten därför att farliga kemikalier och bekämpningsmedel kommer att finnas kvar i komposten.” Vi svarade alltid: ”Det här är mat som du är beredd att äta så du borde kunna tänka dig att göra kompost av den?” Idag pratas det om kvalitén på maten, att odla lokalt och begrepp som ”slow food” har blivit populärt. Vi är så mycket mer medvetna idag och det gör oss hoppfulla inför framtiden. Vi känner att det rör sig, om än långsamt, så i rätt riktning mot hållbarhet.

Big Hanna komposten använder inga acceleratorer eller tillsatser när den producerar mogen kompost. Vi tror på att arbeta i samklang med naturen.

Big Hanna i Probistip, Nordmakedonien – en del av det EU-finansierade Interreg-projektet ”Pay-As-You-Throw (PAYT)”

Vi tror på att skapa system som minimerar matavfall och är därför glada över att få vara en del av det EU-finansierade Interreg-projektet ”Pay-As-You-Throw (PAYT)” som fokuserar på källsortering av biologiskt avfall från kommuner och restauranger. Målsättningen för projektet är att få en högkvalitativ kompost och minska det biologiska avfallet som läggs på deponi.

t

Vad är ”Pay-As-You-Throw (PAYT)”?

Istället för en fast sophämtningsavgift, beror hämningskostnaden på hur mycket avfall man faktiskt har vilket ger ett ekonomiskt incitament till att minska sitt avfall.

Probistip är en kommun som ligger 100 km öster om Skopje. Sedan romartiden är kommunen känd för sin gruvindustri. Under hösten installerades Big Hanna på två platser, en tar hand matavfallet från två hotell och en är placerad i ett bostadsområde. Installation och markarbeten utfördes av Avto Engineering.

Programmet heter: ‘Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas’.  Läs mer.

Projektdeltagare i Nordmakedonien är Probistip kommun och ”The University Goce Delcev” i Stip.

Yermasoyia på Cypern är också partner i det här projektet vilket vi har skrivit om tidigare. Läs mer.

Pin It on Pinterest