Vi tror på att skapa system som minimerar matavfall och är därför glada över att få vara en del av det EU-finansierade Interreg-projektet ”Pay-As-You-Throw (PAYT)” som fokuserar på källsortering av biologiskt avfall från kommuner och restauranger. Målsättningen för projektet är att få en högkvalitativ kompost och minska det biologiska avfallet som läggs på deponi.

t

Vad är ”Pay-As-You-Throw (PAYT)”?

Istället för en fast sophämtningsavgift, beror hämningskostnaden på hur mycket avfall man faktiskt har vilket ger ett ekonomiskt incitament till att minska sitt avfall.

Probistip är en kommun som ligger 100 km öster om Skopje. Sedan romartiden är kommunen känd för sin gruvindustri. Under hösten installerades Big Hanna på två platser, en tar hand matavfallet från två hotell och en är placerad i ett bostadsområde. Installation och markarbeten utfördes av Avto Engineering.

Programmet heter: ‘Utilising Pay As You Throw Systems and Autonomous Composting Units for Biowastes Management in Touristic Areas’.  Läs mer.

Projektdeltagare i Nordmakedonien är Probistip kommun och ”The University Goce Delcev” i Stip.

Yermasoyia på Cypern är också partner i det här projektet vilket vi har skrivit om tidigare. Läs mer.

Pin It on Pinterest

Share This