Kompostering av matavfall i små kommuner, restauranger och bostadsområden

Big Hanna komposten gör det möjligt att kompostera matavfallet utan att transportera det långt till stora komposteringsanläggningar. Våra Big Hanna komposter används i många länder och för flera olika sätt av utsortering och transport av matavfall. Flexibiliteten i Big Hanna komposten gör det möjligt för en liten kommun att uppfylla den nya EU-lagstiftningen som träder i kraft den 31 december 2023, som säger att matavfallet måste separeras vid källan.

Vi tror att decentraliserade lösningar är bästa vägen till att göra vår värld hållbar. Våra flexibla småskaliga system gör att du kan ha kontroll över vad som matas in ocoh därigenom över kvalitén på komposten.

För mer information www.bighanna.com

26 lägenheter har komposterat sitt matavfall i 24 år

I 24 år har de boende i bostadsrättsföreningen Brf Petterhagen i Grebbestad komposterat sitt matavfall med Big Hanna komposten. Komposten installerades 1994 och är den första generationen av vår modell T40. I hyresgästföreningen finns 26 lägenheter. Bostadsområdet består av ett fåtal hus med mindre lägenheter och resterande är parhus. I början var alla invånare mycket aktiva och komposterade sitt matavfall. Efter cirka tio år minskade intresset och bara några komposterade sitt matavfall. När vi idag pratar med Ann-Katrin, kompostansvarig i föreningen, berättar hon att det har skett en förändring igen och idag separerar alla boende matavfallet tar det till Big Hanna komposten. De lägger själva matavfallet i komposten och samtidigt tillsätter var och en också lite pelleterat sågspån. Ann-Katrin tar hand om komposten vilket innebär att hon huvudsakligen håller rent runt komposten och tömmer säcken med kompost i efterkomposten vid behov.

De boende använder komposten i sina trädgårdar. Efterkomposten är full tidigt på våren men i slutet av våren är den tom när alla har använt komposten i sina trädgårdar. Samma sak händer på hösten – efterkomposten är full tidigt på hösten, men när alla har använt komposten i sina rabatter för att förbättra jorden är efterkomposten tom.

Ett fantastiskt exempel på cirkulär ekonomi.

www.bighanna.com

Composting food waste in a housing area

Pin It on Pinterest