I 24 år har de boende i bostadsrättsföreningen Brf Petterhagen i Grebbestad komposterat sitt matavfall med Big Hanna komposten. Komposten installerades 1994 och är den första generationen av vår modell T40. I hyresgästföreningen finns 26 lägenheter. Bostadsområdet består av ett fåtal hus med mindre lägenheter och resterande är parhus. I början var alla invånare mycket aktiva och komposterade sitt matavfall. Efter cirka tio år minskade intresset och bara några komposterade sitt matavfall. När vi idag pratar med Ann-Katrin, kompostansvarig i föreningen, berättar hon att det har skett en förändring igen och idag separerar alla boende matavfallet tar det till Big Hanna komposten. De lägger själva matavfallet i komposten och samtidigt tillsätter var och en också lite pelleterat sågspån. Ann-Katrin tar hand om komposten vilket innebär att hon huvudsakligen håller rent runt komposten och tömmer säcken med kompost i efterkomposten vid behov.

De boende använder komposten i sina trädgårdar. Efterkomposten är full tidigt på våren men i slutet av våren är den tom när alla har använt komposten i sina trädgårdar. Samma sak händer på hösten – efterkomposten är full tidigt på hösten, men när alla har använt komposten i sina rabatter för att förbättra jorden är efterkomposten tom.

Ett fantastiskt exempel på cirkulär ekonomi.

www.bighanna.com

Composting food waste in a housing area

Pin It on Pinterest

Share This