Första Big Hanna installerad vid ett Zoo – Akron Zoo i Ohio

Akron Zoo i Ohio, USA har den första installationen av en Big Hanna på ett Zoo. Maskinen installerades under våren och kommer att behandla 47 ton organiskt avfall som annars hade lagts på deponi.
“It represents a great example of the sustainable practices happening in our community and is a clear demonstration of our conservation mission in action,”
Doug Piekarz

president and CEO, the Akron Zoo

Den 23:e April invigde man Big Hanna komposten som installerades i ett nygbyggt hus med takfönster som ger ett naturligt dagsljus och en passiv solvägg som värmer upp byggnaden på vintern och sänker temperaturen på sommaren.
Ohio EPA (Miljödepartementet) och Summit ReWorks har tillsammans med Akron Zoo finansierat och planerat projektet och nu kan de börja kompostera. . I komposten kommer Akron Zoo att blanda matavfall och animaliskt avfall som genereras på Zoo tillsammans med torrt strömaterial som kutterspån, strimlat halm och sågspån. Den färdiga komposten kommer att användas på Akron Zoo egna område som jordförbättringsmedel i blomrabatterna.

Susteco AB är stolt över att vara en del av Akron Zoo gröna initiativ. På Akron zoos hemsida skriver de om hur de genomför gröna initiativ i sitt arbete och vad de hittills har uppnått.

https://www.akronzoo.org/green-operations

”Vi tror att vara ”grön” är en process som måste genomsyra beslutsfattandet på alla nivåer i organisationen. Det är inte ett mål som vi någonsin kommer fram till. Hållbarhet kräver ständig anpassning, förändring och förbättring då nya möjligheter, metoder eller tekniker utvecklas. Vi började vår resa för två decennier sedan med bildandet av vårt ”Green Team”. Sedan dess har vi uppnått många framgångar och arbetat för att kontinuerligt expandera våra hållbarhetsinsatser på otaliga sätt.”
Vår distributör EC ALL Ltd kan ge mer information  om våra installationer i USA.
www.ec-all-ltd.com
sales@bighannausa.com

Mer information om Akron Zoo:
www.akronzoo.org

Akrtiklar om den här installationen:
Cleveland.com
Ohio.com

Pin It on Pinterest