Whitmuir Farm och lokala skolklasser överträffar skotska regeringens mål

I ett gemensamt projekt tillsammans med två lokala grundskolor har Whitmuir Farm lyckats minska skolornas köksavfall med hela 33 %. En siffra som redan nu överstiger den skotska regeringens mål på 30% för Skottland senast år 2025. Projektet har väckt uppmärksamhet över hela landet och man hoppas inspirera fler till att både sortera avfall och bli medvetna om hur mycket ätbar mat som kastas.

En kompost och ett projekt

Whitmuir Farm är en ekologisk gård i West Linton strax söder om Edinburgh i Skottland. I oktober 2015 installerades en Big Hanna T75 för att minska gårdens organiska avfall och istället omvandla det till näringsrik kompost. Under samma månad startade Whitmuir även sitt projekt 2000m2 . Projektet finansierades av Climate Challenge Fund med syftet att börja med lokal insamling av avfall, sortering och kompostering i närområdet.

Kraftig minskning

Projektet engagerade de boende i området och man inledde också ett samarbete med två av de lokala grundskolorna, West Linton Primary och Newlands School. Skolorna besökte Whitmuir Farm varje vecka och eleverna blev undervisade i ekologisk odling, hållbar matproduktion och hur man minskar mängden avfall. Under 2016 inledde man nästa steg i projektet under rubriken 2000m2 Think Global, Eat Local bland annat med ambitionen att sänka skolkökens avfallsmängd. Eleverna mätte mängden avfall och sorterade den i olika fraktioner för att tydliggöra vilka sorters mat som slängdes samt hur mycket. Därefter inledde de en kampanj för att få sina skolkamrater att sluta slänga ätbar mat i soporna. Resultatet överträffade alla förväntningar när eleverna lyckades minska mängden ätbart avfall med hela 33 %. Det översteg också de 30 % som den skotska regeringen har satt som mål för 2025. Det ledde i sin tur till att såväl politiker som organisationen Zero Waste Scotland kom på besök och i media har skolorna presenterats som viktiga inspiratörer och förebilder för övriga landet.

Lokalt engagemang gör skillnad

Problemet med de ökande avfallsmängderna uppmärksammas i samtliga europeiska länder och Europakommissionen har sjösatt en ambitiös plan med gemensamma mål för EU som ska efterlevas senast 2030. Man siktar bland annat på att minst 65 % av samhällets totala avfallsmängd ska återvinnas samt att mängden deponerat avfall inte får överstiga 10 % av den totala avfallsmängden. Ett av huvudmålen är att minska mängden ätbar mat som kastas. I Skottland slängs för närvarande ungefär 600 000 ton ätbar mat och dryck varje år. I Sverige uppgår mängden till ungefär 500 000 ton per år enligt en undersökning från 2015. Skolprojektet i West Linton visar hur mycket man kan uppnå genom att skapa en ökad medvetenhet. Nästa mål för eleverna är att minska mängden ätbar mat som slängs i de egna hemmen med 25 %.

I en pressrelease säger Harriet Brace, pr-chef på Zero Waste Scotland:

– De här skotska samhällena leder utvecklingen framåt och bevisar att vi faktiskt kan förändra världen tre gånger om dagen – varje gång vi äter.

 

2000m2 är ett lokalt projekt i Whitmuir finansierat av Climate Challenge Fund, projektet drivs av Whitmuir Farm. Vill du veta mer om Whitmuir Community Farm och deras olika projekt, läs mer på:
www.whitmuircommunityfarm.org eller www.whitmuirtheorganicplace.co.uk

Zero Waste Scotland är en organisation som arbetar för att skapa ett samhälle där resurser tas tillvara istället för att slängas. Målet är att Skottland med mesta möjliga ansvar och på bästa sätt ska tillvarata jordens ändliga resurser och dra nytta av de fördelar som en hållbar miljö, ekonomi och ett hållbart samhälle skapar.

Vill du veta mer om Zero Waste Scotland, läs mer på: www.zerowastescotland.org.uk

Läs mer om kompostering och Big Hanna: www.bighanna.com

 

Pin It on Pinterest