Seborga är en liten kommun i regionen Ligurien som ligger i nordvästra Italien precis vid franska gränsen. Ligurien, liksom många andra italienska regioner, kämpar med en rad svåra frågor kring avfallshantering och långa transporter. Men det finns också solskenshistorier, som i fallet med Seborga. Den lilla kommun med 320 invånare har sedan 2013 ställt om sin avfallshantering och redan 2015 lyckades man återvinna så mycket som 72 % av sitt organiska avfall. Det var fyra gånger så mycket som året dessförinnan och den positiva utvecklingen ser ut att hålla i sig.

Omställning till hållbart system

Genom att installera en Big Hanna T120 och satsa på lokal kompostering valde Seborga att ta sitt miljöengemang på fullt allvar och påbörja en omställning av hela sin avfallshantering. Startskottet gick 2013 och relativt snart hade man lyckats med målet att själva ta hand om allt sitt organiska avfall och därmed slippa alla de kostnader man tidigare hade för transporter och deponi. Istället får man nu sänkta renhållningskostnader samt en värdefull restprodukt som används i kommunens gemensamma grönområden.

Big Hanna tar hand om 70%

Avfallet från 187 hushåll samt 14 övriga fastigheter samlas numera in och komposteras på plats. Kommunens genomsnittliga avfallsmängd ligger på 1200 kg per månad med en riktig topp under juli månad med ca 3000 kg. Sammanlagt tar man hand om ungefär 70 % av kommunens organiska avfall i Big Hanna medan övriga 30 % istället har valt att ta hand om och kompostera sitt avfall i det egna hushållet. Vare sig man väljer egen regi eller gemensam insamling är kompostering numera obligatorisk i kommunen.

Organic waste per month during 2016:
2016
ORGANISKT AVFALL
January
    898.90 kg
 
February
    744,10 kg
 
March
    825,61 kg
 
April
    792,84 kg
 
May
 1.089,00 kg
 
June
 1.617,46 kg
 
July
 3.009,86 kg
 
August
 1.627,37 kg
 
September
 1.182,20 kg
 
October
    952,15 kg
 
November
    888,90 kg
 
December
 1.092,80 kg
 
 
 
 
Total
14.721,19 kg
 

Pionjärer i Ligurien

Enrico Ilariuzzi är borgmästare i Seborga och mycket nöjd med resultatet av omställningen.

– Vi gjorde en noggrann kalkyl och arbetsplan under några år som ledde till att vi både har kunnat sänka våra totala avfallskostnader och därmed också avgifterna för sophanteringen. Dessutom har vi uppnått viktiga resultat i fråga om återvinning och hållbarhet.

Som borgmästarens biträdande sekreterare har Lara Ficarra följt projektet på nära håll. Hon har bland annat ansvarat för att följa upp kvalitetskontroller och har enbart gott att säga om kvaliteten på projektet och den kompost som produceras.
– Vi är på rätt väg. Seborga är hittills den första kommunen i Ligurien som har infört lokal kompostering av det egna avfallet och att genomföra omställningen med hjälp av en Big Hanna T120 har gett oss utmärkta resultat.
Tyvärr ser hon att nedskärningarna på regional och nationell nivå lett till brist på bidrag och andra incitament för dem som vill investera i ny avfallshantering. Men nedskärningarna har också lett till en ny syn och optimering av resurserna. I takt med att ekonomin stärks i Italien och övriga Europa tror hon att fler kommer att kunna prioritera de här frågorna.

De positiva resultaten i Seborga har nu även lett fram till att man inom kort inför en ny och differentierad prissättning i kommunen. Något som blir ytterligare ett positivt steg i en hållbar och miljövänlig avfallshantering för invånarna i kommunen.

Läs bloggen på italienska

Läs mer om Achab Group: www.achabgroup.it

Läs mer om Big Hanna kompostmaskiner: www.bighanna.com

Pin It on Pinterest

Share This