Puglia är en region längst ner i sydöstra Italien. Här har man under åren 2007-2013 haft ett nationellt och regionalt finansierat program för att de olika kommunerna ska kunna efterleva de mål som finns för återvinning av organiskt avfall. En del av finansieringen rör uppgradering och modernisering av avfallsanläggningar och över 15 kommuner har hittills ansökt om finansiering för att bygga anläggningar för lokal kompostering.
 

Achab Srl står för installationen

Fram till och med januari 2017 har sju av kommunerna fått sina anläggningar färdigställda. Det är Achab Srl, samarbetspartner och distributör till Big Hanna som står för konstruktionen. De ansvarar för att bygga installationsplatsen med fundament och väderskydd, installera elektroniken och bygga förvaringsmodulerna för den färdiga komposten. De levererar och installerar också komposteringsmaskinen och Biofiltret från Big Hanna samt står för information om och implementering av insamling och kompostering.

Optimal lösning

Lokal uppsamling och kompostering i en gemensam komposteringsmaskin har visat sig vara den optimala lösningen för de här små kommunerna med en befolkning från 800 upp till 12 000 invånare. Många av dem ligger avlägset med långt till närmaste deponi. Komposteringsmaskinerna gör det nu möjligt för dessa samhällen att på ett miljövänligt och hållbart sätt själva ta hand om allt sitt organiska avfall.

 

Säker och luktfri process

Kompostmaskinen har installerats i kombination med en större inkastbehållare som har en skruvtransportör för enkel inmatning. Den större behållaren är utrustad med vågutrustning för att kommunerna ska kunna kontrollera hur mycket matavfall som komposteras. Via internetuppkoppling får man ständig information om hur den naturliga nedbrytningsprocessen fortgår och de enda utsläpp som sker är vattenånga och koldioxid. Tack vara det effektiva biofiltret är processen helt luktfri. Komposteringsmaskinen roterar ett varv varje timma för att syresätta materialet och genom att tillsätta sågspån minskar vätskan vilket leder till att nedbrytningen underlättas. Efter ungefär 90 dagar har avfallet reducerats med 80-85 % och brutits ned till kompost som matas ut i änden av maskinen. Komposten får sedan mogna i trälådor för att stabiliseras och bli ett fullvärdigt jordförbättringsmedel. En del av kompostmängden får hämtas gratis av invånarna medan resten sprids i kommunala parker och planteringar.

Sänker kostnaderna

Framgångsrika projekt finns hittills i kommunerna Anzano di Puglia, Sant’Agata di Puglia, Panni, Ugento, Miggiano, Montesano Salentino och Lizzanello . Samtliga kommuner har finansierats av regionen Puglia. Syftet är att avsevärt minska kostnaderna för hanteringen av det organiska avfall som fram till omställningen utgjorde hela 50 % av den totala avfallskostnaden.

Varje anläggning kan ta emot 130 ton organiskt avfall per år som tidigare fick transporteras och hanteras centralt. Omställningen till lokal kompostering är ett steg för regionen att minska sin totala miljöpåverkan, skapa ett kretslopp och börja tillämpa principerna för en cirkulär ekonomi.

Läs mer om Big Hanna och Achab Group: www.achabgroup.it

Läs mer om Big Hanna kompostmaskiner: www.bighanna.com

Pin It on Pinterest

Share This