Universitetet Mendel i Brno är Tjeckiens äldsta oberoende universitet med specialinriktning. Deras historia började redan 1864 när man gjorde sina första försök att grunda ett jordbruksuniversitet. I dag har man fem olika fakulteter: Jordbruksvetenskap, Skogs- och träteknologi, Trädgårdsodling, Handel och administration samt Regional Utveckling och Internationella studier.

I november 2015 installerade Big Hannas partner och återförsäljare Elkoplast en Big Hanna T120 på Mendels universitetsområde. Kompostmaskinen ska ta hand om allt det organiska avfall som produceras i universitetets restaurangkök. Restaurangen med plats för 250 personer lagar lunch åt elever och personal men är också öppen för allmänheten fem dagar i veckan. Köket producerar också mellan 60-80 kilo matrester och restavfall varje dag som slängs i Big Hanna och så småningom omvandlas till en näringsrik kompost.

Big Hanna installerades under ett skyddande tak bredvid köket och här tömmer personalen köksavfallet varje vardag i veckan. Modellen är utrustad med en skruv som matar in avfallet i maskinen samt en 40 liters behållare vid utkastet där komposten förvaras medan den mognar och stabiliseras. Genom en användarvänlig operatörspanel med internetuppkoppling och ett lättanvänt program har man ständig kontroll över nedbrytningsprocessen och temperaturen i realtid.

Big Hanna composterBilden visar den roterande cylindern och hur dess rörelse matar fram komposten till utkastet och sedan ner i behållaren. Utrymmet mellan utkast och behållare ska alltid var fullständigt tättslutande men här ville vi visa hur utkastet fungerar i praktiken.

 

 

Så här ser den utmatade komposten på universitetet ut. Den här modellen är inte utrustad med någon kvarn eftersom materialet antingen består av färdiglagad mat eller finfördelas innan det slängs. Istället för kvarn är det mikroberna som står för allt jobbet. Som synes gör de ett mycket gott jobb, komposten håller en mycket hög kvalitet. 

 

Läs mer om Mendel här: www.mendelu.cz/en/

Läs mer om vår tjeckiska distributör och samarbetspartner Elkoplast här: http://www.elkoplast.sk/katalog/odpadove-hospodarstvo/kompostery-big-hanna

Läs mer om Big Hanna och våra olika modeller här: www.bighanna.com

Pin It on Pinterest

Share This