Under hösten 2015 levererade vi tillsammans med vår samarbetspartner Achab Group inte mindre än sju komposteringsanläggningar till regionen Puglia på Italiens södra klack.

Big Hanna modell T480

Komposteringsanläggningarna anlände till Italien under perioden september till december 2015. Därefter har Achab Group levererat dem till de olika kommunerna i regionen och under våren kommer man att inleda installationerna.
Leveransen omfattar utöver en Big Hanna även konstruktion och installation av säkerhetssystem, vattensystem, tak samt en stabil grund för anläggningen. Achab Group kommer även att sköta drifttagningen på varje ort samt utbildning av personalen.
Modell T480 är utrustad med vår egen Touch-screen-panel, en användarvänlig lösning som enkelt kopplas till det egna intranätet via en Ethernetkabel. Det ger fjärråtkomst till all information i realtid och visar bland annat temperatur, nedbrytningstid samt rapporter för andra viktiga parametrar och blir därmed ett viktigt redskap för kommunerna.

Lokal kompostering – noll utsläpp

I Italien har projektet fått namnet ”0 km från organiskt avfall till kompost” för att understryka den lokala förankringen. Insamlingen av organiskt avfall kommer att ske vid varje hushåll och töms sedan i kommunens lokala Big Hanna. Där kommer det att omvandlas till kompost av hög kvalitet som sedan ska användas som jordförbättringsmedel i närområdet.
Komposteringsanläggningarna har en kapacitet på ca 120 ton per år och kommer att underlätta hanteringen av samt sänka kostnaderna för organiskt avfall för kommunerna. Genom lokal kompostering eliminerar man såväl transportkostnader som koldioxidutsläpp och slipper lägga tid på att transportera avfall till avlägset belägna avfallsanläggningar.

Vi håller er uppdaterade

De sju kommuner i regionen som har köpt in en Big Hanna är Sant’Agata, Panni Anzano, Lizzanello, Miggiano, Montesano Salentino och Ugento.

Vi kommer att följa uppstarten med stort intresse och i takt med att anläggningarna tas i drift under våren och försommaren kommer vi att dela med oss av resultaten här i bloggen.

Läs mer om vår samarbetspartner Achab Group här:

http://www.achabgroup.it/index.php

Läs mer om Big Hanna, våra komposteringsanläggningar och olika modeller här:

http://www.bighanna.com

Pin It on Pinterest

Share This