Vi tror att människor vill ta tillbaka ansvaret och bekämpa klimatförändringar lokalt och är villiga att göra det vart de lever, jobbar eller njuter av livet. Vi tror på att ge tillbaka makten att välja system till de människor som skall använda det. Vi tror att decentraliserade lösningar är bästa vägen till att göra vår värld hållbar. Våra flexibla småskaliga system gör att du kan ha kontroll över vad som matas in och därigenom över kvalitén på komposten.

Big Hanna introducerar nu en RFID läsare som ger våra kunder ett antal nya möjligheter:

 • Det ger möjlighet att ge reducerade hämtningsavgifter till de som komposterar sitt matavfall.
 • Visar hur mycket matavfall som komposteras och av vilka och den informationen kan användas som ett verktyg för att minimera matavfall vilket alltid skall vara målsättningen.
 • Flera husägare som använder samma kompostmaskin kan dela upp driftskostnaderna efter användning.
 • En kommun kan visa att matavfall komposteras lokalt (och även hur mycket) vilket ger möjlighet till EU finansiering i vissa länder när man tar bort organiskt avfall från deponier.

  Under många år har Big Hanna installerats I bostadsområden där de boende själva har lagt matavfallet direkt i Big Hanna komposten.

  Genom att använda RFID teknik har vi nu gjort det möjligt att installera Big Hanna kompost i en mer öppen miljö men med möjlighet att styra vem som kan lägga matavfall i komposten.

  En RFID läsare installeras på maskinen så att endast personer som har en godkänd RFID tagg kan öppna inkastluckan och lägga sitt matavfall i komposten.

  I kompostens operatörspanel loggas vilken tid och vilken tagg som har öppnat luckan. Om RFID läsaren installeras tillsammans med en våg ansluten till Big Hanna komposten kan man i loggfilen se hur mycket matavfall som lagts i av respektive användare. Loggfilen kan lätt laddas ner till ett USB eller kan skickas via mejl från touch panelen.

  En RFID läsare sätts direkt på Big Hanna komposten inkastlock. Locket har en lås som öppnas genom att taggen läses.

  Två RFID läsare kan läsa av samma kort. En RFID läsare öppnar dörren till utrymmet och en annan RFID läsare som öppnar inkastlocket på komposten.

  Big Hanna komposten gör det möjligt att tillsammans enkelt kompostera sitt matavfall och använda komposten i närområdet.

  Mer information finns i ”Vågar och RFID läsare”

  Kontakta oss eller våra distributörer för att finna rätta lösningen för ert område: info@susteco.se 

  Pin It on Pinterest

  Share This