Kanyon Shopping Mall ligger på Büyükdere Avenue i affärsdistriktet Levent i Istanbul, Turkiet. Det stora komplexet innehåller 160 butiker samt ett stort antal lägenheter och kontor.  Under 2016 firar Kanyon sitt tioårsjubileum och har bland annat valt att markera det genom att ställa om sin sophantering. Man väljer nu att möta framtiden på ett mer hållbart och miljövänligt sätt och investerade därför i en Big Hanna T120 som installerades i april.

Fler och fler företag runtom i Europa går mot en allt grönare filosofi, projektet som Kanyon Shopping Mall tog initiativ till blir unikt i sitt slag i Turkiet. Från och med nu samlar man in allt organsikt avfall i det stora affärskomplexet där Big Hanna förvandlar det till användbar kompost. För att minska de lukter som uppstår under komposteringsprocessen är maskinen utrustad med ett biofilter. Den har också ett smidigt inkast så att den kan lastas effektivt och hygieniskt.

Miljövänlig lösning

Kompostering är en ev de mest miljövänliga lösningar som finns för att ta hand om organsikt avfall, den enda restprodukten består dessutom av en naturlig jordförbättrare som kan återanvändas. I området runt Kanyon innebär det nya systemet dels att området kräver betydligt färre soptunnor och därmed färre transporter. I det större perspektivet innebär en omställning till lokal kompostering att antalet deponier blir färre vilket kommer att leda till mindre behov av att sanera jordmassor i framtiden samt att man undviker att förorena grundvattnet.

Komposten används lokalt

Big Hanna är nu igång och processen lever upp till förväntningarna. Inom kort kommer den att producera kompost av hög kvalitet som ska användas i området runt Kanyon Shopping Mall. Ambitionen är att den ska bli en del av en ekologisk livscykel och användas till odling i det lokala jordbruket.

Kraftig reducering

Vid kompostering reduceras den totala avfallsvolymen med 90% och vikten med 50%. Man beräknar att Big Hanna kommer att producera ungefär 6,5 ton kompost per år.  Tack vare det nya systemet kommer Kanyon Shopping Mall att minska sitt totala avfall med 26 ton och minska sitt koldioxidutsläpp med åtminstone 104 ton – ett viktigt steg mot en mer hållbar miljö.

Vår samarbetspartner

Ecotec är vår samarbetspartner och distributör i Turkiet. Företaget ligger i Istanbul och drivs av Mehmet Basaran. Mehmet Basarans filosofi är att sprida en ökad medvetenhet om hållbarhet, återvinning och kompostering samt att tillhandahålla våra Big Hanna komposter.

Ecotec och Big Hanna har samarbetat sedan 2011 och Ecotec skötte installationen av Big Hanna T120 i Kanyon Shopping Mallwww.kanyon.com.tr i Istanbul.

Läs mer om Ecotec: http://www.ecotec.com.tr

Läs mer om installationen i Turkiet:http://www.enerjiport.com/surdurulebilirlik-kanyonda/80139/

Läs mer om Big Hanna: http://www.bighanna.com

Pin It on Pinterest

Share This