1995 installerade dåvarande HSB Brf Vårlöken en ALEtrumman kompost modell T60 (numera Big Hanna komposten) i sin bostadsrättsförening för att man gemensamt skulle kompostera matavfallet på plats i området och därmed slippa hämtning av det biologiska avfallet. Idag 22 år senare, tack vare sin robusta konstruktion, så är den fortfarande i drift och komposterar matavfallet som de boende i området lägger i den. I föreningen som nu har ombildats till en Samfällighetsförening är det sammanlagt 35 radhus. De boende sorterar ut sitt matavfall och lägger det direkt i Aletrumman komposten som står inomhus i ett utrymme i anslutning till pannrummet i föreningen. Alternativet för Samfällighetsföreningen till att kompostera själv är idag att låta kommunen hämta det utsorterade matavfallet i bruna kärl. Kommunens alternativ innebär att matavfallet körs till biogasanläggningen i Falköping för behandling (en sträcka på 74 km). Om man tänker att matavfallet, istället för att komposteras i bostadsområdet under 22 år, skulle köras till biogasanläggningen i Falköping så motsvarar det en sträcka på mer än 2 varv runt jorden – 84 656 km (och då har vi bara räknat att matavfallet skall åka till biogasanläggningen och att lastbilen inte skall tillbaka till Mariestad).

Pin It on Pinterest

Share This