Skövdebostäder bygger ett helt nytt ekologiskt bostadsområde i Aspö, naturskönt beläget i Skövdes nordvästra delar. Området är unikt i sitt slag i Skövde och ambitionen är att skapa en profil där samspelet mellan människor och natur står i fokus. I konceptet ingår lokal kompostering och Skövdebostäder valde en Big Hanna T120 för att kompostera de boendes matavfall.

 

I september 2016 hölls invigningen av representanter från Skövdebostäder och byggföretaget Peab. På plats fanns också Cecilia Ek från Susteco som svarade på frågor om kompostering och visade hur Big Hanna T120 fungerar.

Ett boende i samklang med naturen

Projektet Aspö Eko-logi påbörjades i februari 2015 och i juni 2016 flyttade de första hyresgästerna in. Hela området väntas stå klart tidigast 2018 och kommer då att bestå av sju stycken punkthus i norra delen av området och en låghusdel i söder med bostäder i varierande storlek. Sedan tidigare driver Skövdebostäder fritidsverksamhet på Aspö gård, denna kommer att fortsätta utvecklas i samklang med bostadsområdet och tanken är att de boende på olika sätt ska kunna ta del i verksamheten.


Big Hanna T120 ger näringsrik matjord

Aspö Eko-logi är ritat av Micael Ekberg på Abako arkitekter och byggs av Peab. Områdets starka miljöprofil har en rad genomtänkta detaljer; fasaderna ska i stor utsträckning byggas av naturmaterial och harmonisera med omgivningen. Energianvändning och energiåtervinning är viktiga delar och husen byggs därför i passivhusteknik. Det kommer också att finnas solenergianläggningar för produktion av varmvatten och el. Man kommer att återvinna energi ur spillvatten och regnvatten kommer att tillvaratas för att vattna den gemensamma köksträdgården. Landskapsarkitekt är John Tizzard som planerat in många praktiska detaljer i växtligheten. Till exempel är flertalet växter nyttoväxter, där bär och frukter kan bli kvällens efterrätt i en god paj. Hushållens matavfall komposteras till matjord i Big Hanna T120 och återanvänds sedan i områdets odlingar. Ett väl genomtänkt kretslopp med ett så litet miljöavtryck som möjligt.

Stort intresse för kompostering

Big Hanna T120 installerades under sommaren och vid invigningen demonstrerade Cecilia Ek funktionen för de intresserade besökarna. T120 kommer att producera 50-100 liter näringsrik jordförbättring till odlingarna per vecka och utgöra en viktig del av områdets miljöprofil.

Kocken Rune Kalf Hansen bjöd på ekologisk mat

I samband med invigningen fanns kocken Rune Kalf Hansen på plats och bjöd på god, ekologisk mat. Han berättade om hur man enkelt kan tänka miljömedvetet i sin vardagliga matlagning och kom med inspirerande tips inför den kommande odlingssäsongen i den gemensamma köksträdgården.

När invigningsdagen gick mot sitt slut sken solen vackert över Big Hanna och Aspö Eko-logi.

Pin It on Pinterest

Share This