Idag vill vi dela vår kund Hotel & Suites Tigaigas information om hur de arbetar mot hållbar turism och förnyade sitt ISO14000-certifikat. Vi är stolta över att vår Big Hanna kompost är en del av detta.

Läs mer om hur de arbetar med hållbar turism på Tigaiga https://tigaiga.com/en/environmental-awareness

Läs också mer om deras ISO 14001 osv i deras blogg: https://blog.tigaiga.com/sv/2020/04/27/tigaiga-renews-its-iso-9001-14001-and-emas-certifications/

Pin It on Pinterest

Share This