Vi tror på system som minskar avfall eftersom det är kraftfullt verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringar. Att ta hand om avfall nära källan leder till ökad social medvetenhet. Det här är precis vad den här skolan i Italien gör när man använder Big Hanna komposten.

Fiorano Modenes kommun i Italien har ansökt om och fått ett bidrag från Atersir, avdelning för vatten och avfall i Emilia-Romagna regionen. Deras ansökan blev rankad som 16:e av de 41 projekt som ansökte om bidrag, för sitt projekt ”Compost kmzero”, inom en rad kommunala initiativ för att bekämpa och minska avfall.

Det florentinska projektet ledde till inköp av Big Hanna komposten, tillsammans med en liten kommunikationskampanj för den lokala skolans elever och deras familjer.

Komposten installerades vid Luisa Guidotti skolan, Crociale i Fiorano Modenese för att ta hand om matavfallet från de måltider som serveras till elever och barn som deltar i det kommunala sommarlägret. Målet är att sprida kunskap om och uppmuntra till kompostering samt generellt öka medvetenheten om minimering av matavfall och avfall i allmänhet.

Vid invigningen, där representanter från kommunen och skolmyndigheterna samt en representant för Atersir deltog, lades det första matavfallet i komposten, medan de 300 studenter som deltar i projektet fick små lådor innehållandes ett litet kompostprov och säsongsbetonade blomlökar att plantera samt en broschyr om fördelarna med kompostering och hur komposten fungerar.

Man räknar med att projektet kommer att minska avfallet med ca 4-5 ton per år. Den installerade komposten kan kompostera 75-100 kg/vecka, som är lika med ca 10-15 kg per dag av matavfall från skolmatsalen men även grönavfall från skolgården. Uppskattningsvis minskar komposteringsprocessen mängden matavfall med ca 80% i volym och vikt.

”Projektets mål – förklarar miljörådet Riccardo Amici, är att göra skolan, eleverna, barnen och deras familjer samt vaktmästarna på skolan där komposten installeras, medvetna om hur komposteringsprocessen av organiskt avfall fungerar och hur kompostmaskinen ska tas hand om.  Genom att informera och delta i olika aktiviteter samt läsa informationsmaterial kommer, även familjerna i anslutning till skolan att kunna lära sig om kompostering för att på så sätt minska mängden matavfall och volymen av avfall som kommunen behöver ta hand om. På detta sätt ökar man mängden komposten av hög kvalitet som kan användas på plats.

I och med denna installationen i Fiorano Modenese, har antalet Big Hanna komposter som levererats i Italien ökat till 59 stycken och så många som 35 stycken av dessa är i full drift.

Läs bloggen som är skriven av vår distributör Achab Group på italineska:

http://achabgroup.it/index.php/news/entry/la-compostiera-elettromeccanica-big-hanna-torna-in-emilia-romagna

För mer information om Big Hanna på italienska kontakta www.compostkmzero.it

Pin It on Pinterest

Share This