Val-de-Marne-departementet är en av de tre departement som utgör en ring runt de centrala delarna av Paris. Val-de-Marne bestämde sig 2014 och 2015 för att omvandla sitt matavfall till kompost och installerade två Big Hanna – en modell T120 vid det tekniska avdelningskontoret i Valeton och en modell T240 vid skolan Lycée Adolphe Cherioux. I Big Hanna komposteras matavfallet från restaurangerna. Den producerade komposten analyserades och resultatet nådde NFU 44-051 (klicka här). Komposten används som jordförbättring i parker och trädgårdar samt vid växtodlingstester vid departementet.

Vid ett besök vid det tekniska departementet i Val-de-Marne i början av oktober gavs en guidad rundtur av William DESCAMPS ledare för projektet vid ”Délégation générale au Développement Durable” och James THEBAULT (Tekniks rådgivare) avdelning där man har en kompost installerad samt gör växtodlingsförsök.

Compost från Big Hanna används i en "lasagnebädd"

Den teknik som de använder i sina växtodlingsförsök kallas ”lasagneodling” och det är naturligtvis lasagnen som gav namnet till lasagnebäddarna, lager på lager på lager på lager …

Det är en teknik där man lägger lager av brunt avfall (halm, löv), grönt avfall (klippa gräs) och kompost, vilket ger en bra jordmån att odla i. Vid odlingsförsöken med lasagneodlingstekniken kommer komposten från Big Hanna (den läggs i en efterkompost (som den som ses på bilden) innan den används i odlingsförsöken).

Vi besökte platsen för växtodlingsförsöken vid den tekniska avdelningen i Valenton och resultaten ser mycket lovande ut och visar att lasagnebäddarna med kompost från Big Hanna ger växterna extra näring. Bilderna nedan visar hasselplantor, den till vänster har ”normal” jord och den till höger har planterats i en lasangebädd. Som du ser i bilden till höger är plantan både högre och mycket mer kraftfullt.

En annan studie – Ebipol, av UPEC, Université Paris-Est Créteil

Det Ebipol-vetenskapliga experimentet som gjordes startades 2014 (se video) och vid besöket visades bilder från denna studie – mycket imponerande! Blommor planterades i en ”Lasagnebädd” med Big Hanna kompost, i steril jord – ”Terre Nue” och i matjord som på franska kallas ”Terre Vegetalisee”.

The first conclusions show a much greater development of seedlings on the plots of a ‘Lasagna bed’. The ‘Lasagna bed’ acts as a powerful natural fertilizer.  As you can see comparing the ‘Terre Vegetalisee’ and the ‘Lasagna bed’ pictures it also helps prevent the development of weeds.

Som kan höras i videon (på franska) syftar detta projekt till att återaktivera jordens biologiska egenskaper i jord från vägbankar och jord tagen djupt ned vid byggarbetsplatser i Paris området. ”Om vi sprider inerta jordar i övergivna stadsytor i ett lager av en meter och vi lägger till en ”Lasagnebädd” genererar vi en ny bördig jord, förklarar Philippe Mora, professor vid UPEC. Om vi även introducerar maskar underlättar det processen. De gynnar nedbrytningen av vegetabiliska material och kommer att införliva lasagnebädden i jorden genom att bearbeta den. ”

Detta är en pågående studie som kommer att övervakas i fem år totalt.

Pin It on Pinterest

Share This