’I ekologiskt lantbruk ser man jorden som en levande organism. Man kan säga att jorden andas, äter, växer och vilar’

 Anna Backlin’s bok ’Jord i god kultur’ 2005

big_hanna_composter_compost
Big Hanna composter

ECN (European Compost Network) har publicerat två faktablad om kompost och den positiva effekten kompost har på jorden. Dessa dokument förklarar fördelarna med att använda kompost istället för konstgödning och hur kompost hjälper till att återställa utarmad jord. När kompost tillverkas på ett helt naturligt sätt (blandning av kol, kväve, fukt och syre) utan att värma upp den biologiska processen eller genom att tillsätta några tillsatser som enzymer eller bakterier, förbättrar komposten jorden.

Du hittar faktabladen (som är på engelska) på ECN hemsida eller i länkarna nedan:

Faktablad 1: Soil Structure and Carbon storage

Faktablad 2: Soil Fertility and Productivity

Läs mer om hur man komposterar på det naturliga sättet med Big Hanna komposten på www.bighanna.com

Pin It on Pinterest

Share This