Nu har Cypern fått sina första Big Hanna komposter, installerade av Tufit Stone Ltd. Här har Big Hanna installerats i bostadsområden där de som vill kompostera fått RFID taggar. Med sin tagg kommer man in i avfallshuset, man sätter sitt matavfall på vågen, visar sin RFID tagg för läsaren på komposten, registrerar vikten på matavfallet, inkastluckan öppnas och man tömmer sitt matavfall in i Big Hanna. Vi tror att människor vill ta ansvar och bekämpa klimatförändringar lokalt. Det här systemet gör det enkelt att också belöna de som gör rätt, de får självklart en reducerad kostnad för sin avfallshantering.

Installationerna är en del i ett EU finansierat projekt mellan tre länder, Grekland, Cypern och Nord Makedonien. Big Hanna registrerar hur mycket som komposteras och levererar en sammanställning till kommunen som de kan använda för att återrapportera till EU inom ramen för projektet. Projektets syfte är att implementera system enligt principen ”Pay as you throw” dvs ”Betala för det du slänger” för matavfall och här passar ju Big Hanna verkligen in med sitt nya system. EU har ju som bekant satt fokus på att biologiskt avfall skall behandlas biologiskt. Deadline för detta är 31/12 2023.

Fakta:

Varje Big Hanna är installerad i ett litet hus placerat vid naturliga samlingsplatser i bostadsområdet, som t ex vid lekplatser eller busshållplatser. Varje maskin är utrustad med brytare på inkastlocket, våg och RFID läsare som är integrerade i Big Hannas styrsystem. Kommunen kan koppla upp sig via internet för att få rapporter om temperaturer, inställningar och mängd komposterat material.

Vår distributör Tufit Stone Ltd, www.tufitcyprus.com, har byggt husen, installerat maskinerna och i samarbete med Yermasogia kommun har man implementerat det här systemet som är nytt för Cypern.

Pin It on Pinterest

Share This