Akron Zoo i Ohio, USA installerade sin Big Hanna kompost för ett par år sedan. Nu har Akron Zoo publiserat en film om hur man komposterar sitt biologiska avfall. Se filmen (som är på engeska) här.

Information om Akron Zoo: www.akronzoo.org

www.bighanna.com

Pin It on Pinterest

Share This