Matavfall blir kompost av bästa kvalité. Kan installeras i tätbebyggda områden. Ingen transport av matavfall, inga kostnader för sophämtning och inga utsläpp. Kompost återför viktiga näringsämnen till jorden och ersätter konstgödsel. Maskinens livslängd - mer än 20 år. 99% av maskinen kan återvinnas. Ger poäng i både LEED och BREEAM.

Första Big Hanna installerad vid ett Zoo – Akron Zoo i Ohio

Akron Zoo i Ohio, USA har den första installationen av en Big Hanna på ett Zoo. Maskinen installerades under våren och kommer att behandla 47 ton organiskt avfall som annars hade lagts på deponi. “It represents a great example of the sustainable practices happening in...

läs mer

En kaffe Mocha och en croissant

Den 25 Juli, 2018, lämnade han fängelset Richland Correctional Institution, RiCI, Ohio, USA för att aldrig återvända. Han bar träningsbyxor och en vit T-shirt med en kaffefläck, hans tillhörigheter fick plats i två nätkassar, han gick mot mig där jag...

läs mer

Nyhetsbrev, Blogg, Facebook, Twitter och YouTube

Första Big Hanna installerad vid ett Zoo – Akron Zoo i Ohio

Första Big Hanna installerad vid ett Zoo – Akron Zoo i Ohio

Akron Zoo i Ohio, USA har den första installationen av en Big Hanna på ett Zoo. Maskinen installerades under våren och kommer att behandla 47 ton organiskt avfall som annars hade lagts på deponi. “It represents a great example of the sustainable practices happening in...

läs mer