Matavfall blir kompost av bästa kvalité. Kan installeras i tätbebyggda områden. Ingen transport av matavfall, inga kostnader för sophämtning och inga utsläpp. Kompost återför viktiga näringsämnen till jorden och ersätter konstgödsel. Maskinens livslängd - mer än 20 år. 99% av maskinen kan återvinnas. Ger poäng i både LEED och BREEAM.

God Helg!

Vi stödjer Världsnaturfonden WWFs viktiga miljö- och naturvårdsarbete, såväl här i Sverige som i andra delar av världen.

läs mer

Följ vår Nyhetsblogg, Facebook, Twitter och YouTube

Prenumerera på vår Nyhetsblogg

Share....Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on Pinterest