Kompostera på plats,
cirkulär ekonomi sedan 1991

Installerad i fler än 35 länder runt om i världen

  • Kan installeras i tätbebyggda områden tack vare vårt unika biofilter.
  • Maskinens livslängd – mer än 20 år.
  • 99% av maskinen kan återvinnas.
  • Ger poäng i både LEED och BREEAM.

Du kan ta ansvar

Vi tror att människor vill ta tillbaka ansvaret och bekämpa klimatförändringar lokalt och är villiga att göra det vart de än lever, jobbar eller njuter av livet. 

Vår naturliga process ger den mest mogna komposten

  • Förbättrar jordstruktur och mikroliv.
  • Kompost återför viktiga näringsämnen till jorden och ersätter konstgödsel.
  • Matavfall blir kompost av bästa kvalité.

Ta tillbaka äganderätten

Vi tror att decentraliserade lösningar är bästa vägen till att göra vår värld hållbar. Våra flexibla småskaliga system gör att du kan ha kontroll över vad som matas in och därigenom över kvalitén på komposten.  

Minska ditt ekologiska fotavtryck

Vi tror att alla, både individer och organisationer, måste bidra genom att minska sina koldioxidutsläpp. Fastighetsnära kompostering av matavfall har en mycket positiv inverkan på vår planet. 

 

Kapacitet
75 – 10 800 kg/vecka

Minska matsvinnet

Vi tror på att bygga system som minskar matavfallet.

Hjälp Moder Jord att återhämta sig

Vi tror på att återföra organiskt material till jorden för att hjälpa Moder Jord att återhämta sig. Vår kopost optimerar jordens funktion och bidrar till att återställa utarmade jordar.

Lyssna! Big Hanna är nu på radio – wks 89.7

Lyssna! Big Hanna är nu på radio – wks 89.7

"The Green Energy Ohio Tour" visar upp förnyelsebara tekniska lösningar för hem, företag och myndigheter i Ohio, USA. Läs mer på: www.greenenergyoh.org I år presenterade Akron Zoo sin Big Hanna och detta kom med i ett reportage i radio och film. The tour started and...

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This