Restaurang El Raso i bergsområdet utanför Madrid

Restaurangen El Raso, ligger i Collado Villalba, en stad i Madrids bergsområde, Spanien. Restaurangen är den första som komposterar sitt matavfall med en Big Hanna komposten i det här området. Den här Big Hanna kan kompostera cirka 35-40 kg matavfall per dag, ca 1200 kg per månad. Processen i maskinen är naturens egna komposteringsprocess och komposten från restaurangen kommer att användas i trädgården som är tillgänglig för allmänheten runt restaurangen.

Läs mer om ”Restaurang El Raso” i den här länken.

Om du vill veta mer om kompostering av ditt matavfall i Spanien, kontakta vår distributör Berca Brand.

www.bighanna.com

Hotellet har komposterat sitt matavfall med Big Hanna sedan 2006

I 14 år har Big Hanna komposten modell T480 varit installerad hos Kelly’s Resort Hotel & Spa i Co Wexford på Irland. Matavfallet sorteras ut i köket och kärlen med matavfall tas till komposten. En kärllyft tömmer matavfallet i inkastbehållaren där det finfördelas och avvattnas innan det matas in i komposten. Komposten faller ut automatiskt i kärlet som är placerat under utkaströret.

För mer information www.bighanna.com

Pin It on Pinterest