Big Hanna komposten i samklang med naturen

Vi tror på naturens egna komposteringsprocess, utan tillsatser, för att göra mogen kompost. Vi tror att ”slow food” är bättre för vår hälsa och långsam kompostering av matavfall är bättre för vår Moder Jord. Vår biologiska process ger dig mogen kompost som på ett naturligt sätt förbättrar jordens struktur och mikroliv. Det finns inget behov av konstgödning, använd din egen kompost.

www.bighanna.com

Kompostering av matavfall i små kommuner, restauranger och bostadsområden

Big Hanna komposten gör det möjligt att kompostera matavfallet utan att transportera det långt till stora komposteringsanläggningar. Våra Big Hanna komposter används i många länder och för flera olika sätt av utsortering och transport av matavfall. Flexibiliteten i Big Hanna komposten gör det möjligt för en liten kommun att uppfylla den nya EU-lagstiftningen som träder i kraft den 31 december 2023, som säger att matavfallet måste separeras vid källan.

Vi tror att decentraliserade lösningar är bästa vägen till att göra vår värld hållbar. Våra flexibla småskaliga system gör att du kan ha kontroll över vad som matas in ocoh därigenom över kvalitén på komposten.

För mer information www.bighanna.com

Pin It on Pinterest