Vår kompostmaskin är nu installerad i en av de största guldgruvorna i världen, Tasiast Gold mine, som drivs av Kinross.

Nu lägger vi till ytterligare ett land som har en Big Hanna på vår lista, Mauritanien (nordvästra Afrika) där vår distributör Berca Brand installerat två maskiner tidigare i år i Tasiast guldgruva. Gruvan ligger 300 km norr om Nouakchott, där nu två Big Hanna finns i drift och komposterar allt matavfall. Slutresultatet, komposten, kommer att skänkas till de tre byarna runt gruvan för att användas som jordförbättringsmedel deras odlingar. Detta ett fantastiskt projekt för att återföra det organiska materialet och hjälpa vår moder jord att återhämta sig. Vår kompost optimerar jordens funktion och återställer utarmade jordar.

”Tasiast Gold mine” sträcker sig över ett mycket stort område, och i baslägret finns två kök. Ett kallas ”Senior Mess” och det andra ”Junior Mess”. I båda köken produceras mat för de mer än 3000 arbetare som är verksamma i de olika delarna av gruvan. I det här fallet var utmaningen var att hitta en bra logistik för att direkt från köket enkelt kunna lägga matavfallet i Big Hanna komposterna. Innan matavfallet läggs i komposterna används en avfallskvarn och avvattnare för att minska mängden matavfall både i volym och vikt genom att pressa ut vätskan i materialet. En WMS har en kapacitet om 300kg/timme. Var och en av Big Hanna komposterna har en kapacitet på 170 kg matavfall per dag. Genom att kombinera avfallskvarnen med komposterna var det möjligt att öka kapaciteten med ca 50%.

På grund av den tuffa miljön i området; sand, åskväder samt temperaturer över 40ºC har båda maskinerna installerats i var sin 40 fots container. För Kinross är det en optimal lösning att ha komposterna i anslutning till köken i containrar. För att göra det bekvämare för personalen så har båda containrarna utrustats med luftkonditionering (vilket inte behövs för Big Hanna komposten). Big Hanna komposten har nu installerats i 37 länder och därmed i nästan varje klimatsituation, allt från arktiska till subtropiska områden.

Big Hanna har i Sverige använts för att kompostera matavfall på plats i mer än 20 år. Möjligheten att kompost på plats för kök av denna storlek är fortfarande en helt ny erfarenhet i Mauretanien. Vår distributör kommer att snart åka tillbaka mycket för att ge en ytterligare utbildning i kompostering samt även göra några tester med den kompost som redan har producerats.

För mer information om Big Hanna i Mauretanien, kontakta vår spanska distributör Berca Brand – www.berca.es

Sommarskola i Italien använder Big Hanna för sitt matavfall

Vi tror på system som minskar avfall eftersom det är kraftfullt verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringar. Att ta hand om avfall nära källan leder till ökad social medvetenhet. Det här är precis vad den här skolan i Italien gör när man använder Big Hanna komposten.

Fiorano Modenes kommun i Italien har ansökt om och fått ett bidrag från Atersir, avdelning för vatten och avfall i Emilia-Romagna regionen. Deras ansökan blev rankad som 16:e av de 41 projekt som ansökte om bidrag, för sitt projekt ”Compost kmzero”, inom en rad kommunala initiativ för att bekämpa och minska avfall.

Det florentinska projektet ledde till inköp av Big Hanna komposten, tillsammans med en liten kommunikationskampanj för den lokala skolans elever och deras familjer.

Komposten installerades vid Luisa Guidotti skolan, Crociale i Fiorano Modenese för att ta hand om matavfallet från de måltider som serveras till elever och barn som deltar i det kommunala sommarlägret. Målet är att sprida kunskap om och uppmuntra till kompostering samt generellt öka medvetenheten om minimering av matavfall och avfall i allmänhet.

Vid invigningen, där representanter från kommunen och skolmyndigheterna samt en representant för Atersir deltog, lades det första matavfallet i komposten, medan de 300 studenter som deltar i projektet fick små lådor innehållandes ett litet kompostprov och säsongsbetonade blomlökar att plantera samt en broschyr om fördelarna med kompostering och hur komposten fungerar.

Man räknar med att projektet kommer att minska avfallet med ca 4-5 ton per år. Den installerade komposten kan kompostera 75-100 kg/vecka, som är lika med ca 10-15 kg per dag av matavfall från skolmatsalen men även grönavfall från skolgården. Uppskattningsvis minskar komposteringsprocessen mängden matavfall med ca 80% i volym och vikt.

”Projektets mål – förklarar miljörådet Riccardo Amici, är att göra skolan, eleverna, barnen och deras familjer samt vaktmästarna på skolan där komposten installeras, medvetna om hur komposteringsprocessen av organiskt avfall fungerar och hur kompostmaskinen ska tas hand om.  Genom att informera och delta i olika aktiviteter samt läsa informationsmaterial kommer, även familjerna i anslutning till skolan att kunna lära sig om kompostering för att på så sätt minska mängden matavfall och volymen av avfall som kommunen behöver ta hand om. På detta sätt ökar man mängden komposten av hög kvalitet som kan användas på plats.

I och med denna installationen i Fiorano Modenese, har antalet Big Hanna komposter som levererats i Italien ökat till 59 stycken och så många som 35 stycken av dessa är i full drift.

Läs bloggen som är skriven av vår distributör Achab Group på italineska:

http://achabgroup.it/index.php/news/entry/la-compostiera-elettromeccanica-big-hanna-torna-in-emilia-romagna

För mer information om Big Hanna på italienska kontakta www.compostkmzero.it

Pin It on Pinterest