Big Hanna komposten installerad 1995 – fortfarande i drift efter 22 år – minskade transporter motsvarande 2 varv runt jorden

1995 installerade dåvarande HSB Brf Vårlöken en ALEtrumman kompost modell T60 (numera Big Hanna komposten) i sin bostadsrättsförening för att man gemensamt skulle kompostera matavfallet på plats i området och därmed slippa hämtning av det biologiska avfallet. Idag 22 år senare, tack vare sin robusta konstruktion, så är den fortfarande i drift och komposterar matavfallet som de boende i området lägger i den. I föreningen som nu har ombildats till en Samfällighetsförening är det sammanlagt 35 radhus. De boende sorterar ut sitt matavfall och lägger det direkt i Aletrumman komposten som står inomhus i ett utrymme i anslutning till pannrummet i föreningen. Alternativet för Samfällighetsföreningen till att kompostera själv är idag att låta kommunen hämta det utsorterade matavfallet i bruna kärl. Kommunens alternativ innebär att matavfallet körs till biogasanläggningen i Falköping för behandling (en sträcka på 74 km). Om man tänker att matavfallet, istället för att komposteras i bostadsområdet under 22 år, skulle köras till biogasanläggningen i Falköping så motsvarar det en sträcka på mer än 2 varv runt jorden – 84 656 km (och då har vi bara räknat att matavfallet skall åka till biogasanläggningen och att lastbilen inte skall tillbaka till Mariestad).

”Vi älskar kretslopp” – Rosendals trädgård

Bild:http://www07.abb.com/images/librariesprovider51/aktuellt/bighana-3_1000x667—copy.jpg?sfvrsn=1

Trevlig läsning från www.rosendalstradgard.se ”På Rosendals Trädgård hänger allting ihop. Vi följer årstidernas rytm, där ljus och mörker avlöser varandra. Säsongen i trädgården sätter taktpinnen för resten av verksamheten. Trädgårdens skörd säljs i butiken eller förädlas i kök och bageri till härliga rätter, bröd, bakverk. Gästernas matrester tas till vara i den stora kompostmaskinen (som faktiskt är landets största!) där det likt alkemi förvandlas till näringsrik kompost att gödsla med i trädgård och grönsaksodlingar.”

Pin It on Pinterest